1100

Adres:

Naam:DE REISDUIF

Gevelsteen van Postduiven Vereniging De Snelpost, in 1922 opgericht. Ter bescherming uitgenomen en onder beheer gebracht bij een Haarlems bouwbedrijf.

Lees verder...

1101

Adres:

Naam:AARDAPPELEN en BRANDSTOFFEN

Reclametekst, boven de ingang van een bedrijfspand in stucwerk aangebracht

Lees verder...

1115

Adres:

Naam:Lachende Koe

een veel toegepaste sluitsteen: een afbeelding met een lachende deorenkop, waarschijnlijk een koe.

Lees verder...

1001

Adres:

Naam:Wervel

Betonnen Gevelteken in de kopgevel van een woningenblok van een woningcorporatie. Mogelijk een symbool van de corporatie.

Lees verder...

1003

Adres:

Naam:Zangvogel

Zangvogel

1002

Adres:

Naam:Welkomstbeeldje

Een welkomstbeeldje dat met een hand het welkomstgebaar maakt en met de andere naar een ingang verwijst.

Lees verder...

1102

Adres:

Naam:WONINGSTICHTING ONS THUIS

Gedenkteken in de kopgevel van een woningblok van v.m. woningstichting Ons Thuis d.d. 1924.

Lees verder...

1103

Adres:

Naam:in De Westfaelse Ham

De steen, die ook wel het 'Hammetje' wordt genoemd, verwijst naar de reeds lang geleden op deze locatie gesloopte herberg 'In de Westfaelsche Ham'.

1104

Adres:

Naam:Pauw sculptuur

Een lijst over de volle gevelbreedte met in het midden een uitgehouwen pauw, frontaal met gespreide vleugels

Lees verder...

1105

Adres:

Naam:Leeuwenmasker

Kraagsteen aan de gevel van Voormalige Christelijke school uit laatste kwart 19de eeuw

Lees verder...

1004

Adres:

Naam:INT. WAPEN.VAN.DELF

Het wapen van Delft, gedragen door twee staande leeuwen. Het pand zou ooit dienst hebben gedaan als herberg.

Lees verder...

1005

Adres:

Naam:Sint Joris en de Draak

Voorstelling van Sint Joris die de draak doodt. Deze steen is één van de oudste nog bestaande gevelstenen in Haarlem.

Lees verder...

1006

Adres:

Naam:YNT CASTEEL DER SIELEN

Het huidige de pand is in 1885 gebouwd.De naam YNT Casteel Der SIELEN zal verband hebben met de functie van de voorgaande bebouwing. (religie?)

Lees verder...

1420

Adres:

Naam:1907

Jaarsteen, door een latere eigenaar in de gevel geplaatst. Het pand zelf dateert van 1896.

Lees verder...

1009

Adres:

Naam:De Witte Hondt

Een mysterie, niemand weet waar hij vandaan komt wanneer en waarom hij geplaatst is, maar zeker niet in 1863

Lees verder...

1010

Adres:

Naam:Wolff

Vervaardigd in opdracht van de eigenaresse van het pand Bakenessergracht 41 ter nagedachtenis aan Ir. D.H. Wolff, degene die het pand in 2002 restaureerde.

Lees verder...

1013

Adres:

Naam:Plaquette Simon de Vries, Rabijn

Eerbetoon aan Simon Philip de Vries, rabbijn van de Joodse Gemeente in Haarlem. In 1944 is hij gestorven in Kamp Bergen-Belsen.

1012

Adres:

Naam:De Bloempot

Het pand uit 1609 dankt zijn naam aan een gevelsteen in de vorm van aan bloempot. De steen is helaas verloren gegaan.

Lees verder...

1016

Adres:

Naam:De Bakenessercamer

De gevelsteen is geplaatst in een poortje naar een achterliggend 14e eeuws hofje, bestemd voor de verzorging van alleenstaande vrouwen.

Lees verder...

1011

Adres:

Naam:Gebouw Zegelring

De figuren in de gevel aan de Bakenessergracht vertonen een gelijkenis met een set 17e eeuwse houtsneden die in het bezit zijn van het museum Enschede

1422

Adres:

Naam:CHRISTELIJKE SCHOOL 1903

Gevelsteen voor het schoolgebouw en dienstwoningen van de Vereniging tot Stichting van Scholen met den Bijbel, gebouwd in 1903 door architect J. van der Steur.

1421

Adres:

Naam:DE PASSER ENDE VALK

De Passer ende Valk was één van Haarlems bekendste bierbrouwerijen. De originele gevelsteen is geheel vergaan. In 2007 is een volwaardige replica geplaatst.

Lees verder...

1008

Adres:

Naam:De Twee Gecroonde Aeckers

Gevelsteen van 'De Twee Gecroonde Aeckers', een Haarlemse bierbrouwerij uit de zeventiende eeuw.

Lees verder...

1017

Adres:

Naam:Vereeniging Sint BAVO

Gevelsteen van Woningbouwvereninging Sint BAVO, gesticht in 1921

Lees verder...

1018

Adres:

Naam:De Barrevoeter

Monniksfiguur: een Barrevoeter. Ga in de orde der Barrevoeters, dan hebt gij geene kousen noodig

Lees verder...

1423

Adres:

Naam:Hofje van Loo

Het Hofje van Loo is in 1489 opgericht. Oorspronkelijk Dertien huisjes rond een centrale tuin, beheerd door de Gasthuismeesteres van het St Elisaberth Gasthuis.

Lees verder...

1019

Adres:

Naam:De Vergulde Brasem

De afbeelding uit 1640 is mogelijk een uiting uit het gildetijdperk, of een verwijzing naar een voormalige eigenaar: Albert Braesman.

Lees verder...

1007

Adres:

Naam:Gered van de sloop

Oorspronkelijke steen uit 1935 die uit de gesloopte voormalige bebouwing bewaard is gebleven en in 2002 in de nieuwbouw herplaatst.

Lees verder...

1424

Adres:

Naam:IN ALLES GETROUW

Vervaardigd door de beeldhouwer J.H. van Borssum Buisman, ter herinnering aan de relatie met het oude begrafenisbos 'De vrijwillige Liefdebeurs'.

Lees verder...

1021

Adres:

Naam:1906-2006

Een honderdjarig jubileum in 2006 met de verbeelding van een penseel, een kroontjespen en een potlood, refererend aan het beroep van Berckheyde.

Lees verder...

1022

Adres:

Naam:St. Bavo 1921

Gevelsteen Woningbouwstichting Sint Bavo 1921

Lees verder...

1023

Adres:

Naam:Ned. Ver. van Huisvrouwen

Geen informatie beschikbaar

1024

Adres:

Naam:Zon, maan en sterren

Bewoner/eigenaar heeft deze steen ontworpen en gehakt een verbeelding van de familienaam Steets ( ook wel vroeger Steeds geschreven).

1025

Adres:

Naam:INDEN ROSBAER

een Rosbaer is een draagkoets die door twee rossen wordt voortbewogen. Dit vervoermiddel diende om voorname personen -in dit geval een dame- te vervoeren.

1026

Adres:

Naam:Het Bruine Peert

Afbeelding van een hollend paard, dat circa 1609 ter vervanging van het oorspronkelijke INT BRUINE PEERT is geplaatst door de toenmalige eigenaar, paardeslager.

Lees verder...

1027

Adres:

Naam:De Hoop

Een nogal wulpse voorstelling van de Hoop, een van de Christelijke deugden.

Lees verder...

1028

Adres:

Naam:Wapen

Wapen met zespuntige ster en 2 franse lelies

1426

Adres:

Naam:ANNO 1664

Twee jaarstenen met ANNO en 1664 en in het midden tussen deze twee stenen nog een acanthus rozet (waarin een uithangbord geplaatst zou kunnen worden

1425

Adres:

Naam:BRIJNINGSHOFJE

Het Bruiningshofje is een hofje met vijf huisjes uit 1610. In 1936 is het gerestaureerd en voorzien van een gevelsteen met de naam van stichter Jan Bruininck.

1427

Adres:

Naam:Jaarsteen 1670

Bewerkte jaarsteen

1029

Adres:

Naam:Simson

Afbeelding van Simson in gevecht met de leeuw.

1030

Adres:

Naam:De Gecroonde Hamer

'ln den Gecroonde hamer' is genoemd naar een smederij die in dit huis in de I7de eeuw werd gedreven door smid Gillis Pieterszoon van Tongeren (of Tongerlo)

1031

Adres:

Naam:Druivenplukkers

Twee naar links gaande mannen die een enorme druiventros dragen, de tekst met jaartal 1867

1032

Adres:

Naam:Balkons

Gevel/balkon reliëfs.

1033

Adres:

Naam:WONINGSTICHTING PATRIMONIUM

Naamsteen met de naam van woningcorporatie Patrimomium, stichter van het woningenblok.

1428

Adres:

Naam:DE UITKIJK

geen info

1429

Adres:

Naam:KLEYNTJE

geen info

1431

Adres:

Naam:A.O. 1660

A.O. (Anno) 1660. Gevelsteen met schematische afbeelding van de Amsterdamse poort. Eronder het Open Monumentendag symbool.

1430

Adres:

Naam:ANNO 1894

Bewaarschool der Nederlands Hervormde Gemeente, anno 1894.

1432

Adres:

Naam:zonder titel

Rechthoekige kunstvormige gevelsteen

1034

Adres:

Naam:Honk

Voorstelling van een honkvast op zijn nest zittende vogel. De villa (Honk) is in 1914 ontworpen door de bekende architect J.B. van Loghem (1881-1940)

1035

Adres:

Naam:Eigen Haard

Rechthoekige steen met in het midden een ketel boven het open vuur geflankeerd door links een poes en rechts een hond. Boven de hond en kat een bladeren tak.

1433

Adres:

Naam:De Heilige Familie

Madonna (Maria) zittend op bankje en staand Jozef en Jezuskind dat bosje bloemen geeft

1434

Adres:

Naam:zonder titel

Jugendstil motief in een recht hoek

1037

Adres:

Naam:School voor voorbereidend onderwijs

De steen is (gemaakt) geplaatst in 1950 in de gevel van de voormalige schoenmakerij van de firma Uittenbogaard.

1038

Adres:

Naam:Goldersgreen

Gevelsteen met zonnewijzer. Goldersgreen is de naam van het voorstadje van Londen waar de familie van de architect vandaan kwam.

1040

Adres:

Naam:Kraaienest

Gebakkentegels met een zwarte kraai op een oranje ondergrond, welke getrapt is in het metselwerk.

1041

Adres:

Naam:De Craeyenburgh

Familiewapen van burgemeester van Haarlem v. Maarschalk: drie vissen. De naamgeving van het pand sluit aan bij de benaming van het vroegere Huis te Crayenest.

1039

Adres:

Naam:RIO

Naamsteen

1129

Adres:

Naam:In Den Hertog van Bradenborgh

De gevelsteen is aangebracht in 1610 en herinnert aan een gebeurtenis uit 1602, toen Hertog Joachim Ernst van Brandenborgh een bezoek aan de stad bracht.

1046

Adres:

Naam:Palm en Lammens

Het huis Palm en Lammens staat in oude opdrachtsbrieven vermeld als Het huis van ouds genaamd Emaus naar Pieter Gijsbertsz. Emaus was de eigenaar rond 1650.

1047

Adres:

Naam:De Waag

het Haarlemse wapen, gehouden door twee saterachtige figuren.

1043

Adres:

Naam:D APPELAAR

Gevelsteen D APPELAAR zat boven poort van de Nauwe Appelaarsteeg waar de naam vandaan komt is niet bekend.

1042

Adres:

Naam:DAMSTEEG

De steen DAMSTEEG zat in de voormalige Damsteeg-poort, welke vermoedelijk moet zijn opgegeven voor de nieuwbouw van het Enschede complex.

1036

Adres:

Naam:De Schoenmaker

In een uitgehouwen cartouche wordt het ambacht van een schoenmaker uitgevoerd.

1048

Adres:

Naam:Haarlemmerolie

In dit pand was oorspronkelijk de fabriek voor Haarlemmerolie van Waaning Tilly gevestigd.

1051

Adres:

Naam:Molen Hoek

Een molen in een steen met een bovenkant die in een punt loopt en de tekst onder in de steen MOLEN HOEK

1054

Adres:

Naam:Sint Fransiscus van Assisi

Afbeelding

1435

Adres:

Naam:BIJHOUT

Rechthoekige steen met holle hoeken, in het veld staan drie tulpen verdiept afgebeeld.

1053

Adres:

Naam:De Vos en de Ekster

Verbeelding van een oud Fries verhaaltje over een sluwe vos die misleid wordt door een ekster.

1436

Adres:

Naam:SINT JACOBS GODSHUIS

De contouren van Haarlem waardoor het Spaarne loopt en het Logo van het college van regenten van het Sint Jacobs Godshuis.

1055

Adres:

Naam:Onder Dak

Steen ter nagedachtenis aan de stichting van de woningen in 1022 door Woningcorporatie 'Onder dak'

1056

Adres:

Naam:Brandweer

Versiering aan het Pand van de Vrijwillige Brandweer Schalwijk

1057

Adres:

Naam:Doopsgezinde Kerk

Het Doopsgezinde kerkcomplex in het centrum van Haarlem bevindt zich tussen Grote Houtstraat, Peuzelaarsteeg en Frankestraat.

1058

Adres:

Naam:De Lijnwaadpakkerij

Aangebracht door textielbedrijf Snep. De steen laat het interieur zien van een Lijnwaadpakkerij, ofwel een linnenpakkerij.

1059

Adres:

Naam:Tadorna

Tadorna is in het Nederlands vertaald: Bergeend. Desteen is in augustus 1950 aangebracht na oplevering van de woning.

1060

Adres:

Naam:de Molen Het Fortuin

In 1874 kochten de gebroeders Willem en Cornelis Bremer de molen Het Fortuin om een houtzagerij te beginnen.

1438

Adres:

Naam:VOORUITGANG 192

23 arbeiderswoningen in 1920 gebouwd door de sociaal-democratische woningcoöperatie Vooruitgang.

Lees verder...

1061

Adres:

Naam:NOVA College

In 1958 legde de deken van Haarlem, W.N. Zijlstra, de eerste steen voor deze school: (destijds) de rooms-katholieke industrie- en huishoudschool Mons Aurea.

Lees verder...

1439

Adres:

Naam:Zonder titel

Gezin, molen en een paard van gebakken klei

Lees verder...

1062

Adres:

Naam:De Schutterij

In 1612 kwam de nieuwe poort naar het binnenterreinavn het Gasthuis gereed. Afbeelding met twee gekruiste musketten: de wapens van de schutterij.

1063

Adres:

Naam:Krukken

De kleinste gevelsteen van Haarlem. De twee afgebeelde krukken verwijzen naar de oorspronkelijke functie van het gebouw erachter, het Elizabeth Gasthuis.

Lees verder...

1065

Adres:

Naam:De Ster

Verbeelding van de Joodse Davidster. Rond 1638 was Jan Davidts eigenaar van het pand. Zijn bedrijfje droeg de naam DE STER.

Lees verder...

1066

Adres:

Naam:De Zwarte Hond

Steen geflankeerd door twee leeuwenkoppen. Deze bevinden zich met het jaartal 1609 nog in de gevel. Vroegste vermelding 1681.

Lees verder...

1067

Adres:

Naam:Zaaier

Afbeelding van een zaaiende man boven de ingang van het voormalige schoolgebouw. Vermoedelijk een metafoor voor het zaaien van kennis.

1068

Adres:

Naam:De Blaeuwe Fonteijntgen

De gevelsteen is eigenlijk afkomstig van Nieuwe Groenmarkt 4, waar De Blaeuwe Fonteijntgen in 1592 de huisnaam was. In 1899 is de steen naar GOG 121 verplaatst.

Lees verder...

1442

Adres:

Naam:ANNO 1564

Het is op deze plaats dat Johannes Noppen in 1564 met een brouwerij voor bier en bierazijn begon.

1064

Adres:

Naam:Spaarbank

Boven de deurpartij een mooi houten snijraam met toepassing van vormen uit het empire, waarbij wapenschilden van vroegere adellijke bewoners werden verwerkt.

Lees verder...

1441

Adres:

Naam:St. Pieter

Masker/hoofd van Sint Pieter

1443

Adres:

Naam:SPAARBANK

Rechthoekige steen waarop twee vrouw figuren gebukt aan het plukken zijn

1069

Adres:

Naam:Palazzo

Een teksttableau dat een verwijzing is naar de Italiaanse paleizen.

1107

Adres:

Naam:GERRIT VAN DIJK

Gerrit van Dijk dansend met zijn vrouw, voorgesteld als Betty Boop. Van Dijk is een zeer bekende Nederlandse filmer en createur van de Nederlandse animatie.

1444

Adres:

Naam:geen titel

Rechthoekig Wapenborden, gered bij de sloop van de Raaks bebouwing. In 2013 geplaatst in de muur van het voormalige Gymnastiekgebouw

1149

Adres:

Naam:Reliëfs

Betonnen Gevelreliëfs in Portiekwoningen uit 1957 van de Haarlemse architect Brakel, met verschillende voorstellingen.

1450

Adres:

Naam:Gedenksteen

Herinnering aan het 40-jarig bestaan van de Aannemersopleiding in Haarlem

1071

Adres:

Naam:Gaper 'Moor' van Drogisterij v.d. Pigge

De Gaper, boven de entree van de vermaarde Haarlemse drogisterij A.J. van der Pigge.

1072

Adres:

Naam:ANNO 1696

Twee rijk bewerkte cartouche met rolwerk en bloemmotieven. De eerste met ANNO en de tweede met 1696

Lees verder...

1049

Adres:

Naam:DIT-IS-DE-GOVT SMITS CAMER

'Dit is de Goutsmitscamer' is een afbeelding van een goudsmidsbeker, het attribuut van St. Eloy, schutspatroon van het goudsmitsgilde..

Lees verder...

1073

Adres:

Naam:Wapen van Schotland

HET WAPEN VAN SCHOTLAND is misschien een handerssymbool . In het pand werd ooit gehandeld in Schotse wol die in Haarlem werd gebleekt en geverfd.

1074

Adres:

Naam:DE SON

Gevelsteen uit circa 1681 met een afbeelding van een oud Romeins zonnesymbool, de zogenoemde Helianthus. Op de onderrand de tekst DE SON BIQVAEM YS MYNEN NAEM.

Lees verder...

1108

Adres:

Naam:Zanderzaal

De voorstelling toont een patiënt die gemasseerd wordt en zelf een flesje met zalf of massageolie vasthoudt.

1075

Adres:

Naam:St. Elisabeth's Gasthuis

Naamsteen met de naam van het v.m. ziekenhuis

1076

Adres:

Naam:St. Elisabeth's Gasthuis Poort

Poort met verschillende onderdelen die de verhuizing van het St. Elizabetjh Gasthuis in 1580 verbeelden. De stadsbrand, de verhuizing en de nieuwbouw.

1445

Adres:

Naam:Het Gouden Hert

Familiewapenvan Paules Vermeulen, schepen en burgemeester van Haarlem. Tijdens een verbouwing in 1925 is de steen spoorloos.

1463

Adres:

Naam:Gaper

Gaper van 'Drogerijen- en chemicaliënhandel D. Veen & Co' uit 1812, tegenwoordig bewaard in het Nationaal Farmaceutisch Museum

1446

Adres:

Naam:HANDEL en NIJVERHEID

Winkelwoonhuis met magazijn uit 1890. De reliëfs symboliseren de handel en de nijverheid.

1275

Adres:

Naam:Niet bekend

Hoofd als sluitsteen

1150

Adres:

Naam:Pauwpoortje

Het Pauwpoortje is tot stand gekomen toen Johan Pauw, de eigenaar van huis 'De Hooijwagen' in de Warmoesstraat,? de steeg ging verlengen tot aan zijn huis.

1277

Adres:

Naam:de Witte Bock

Huisnaam van het v..m. pand op deze locatie uit 1608. Bokken werden vaker gebruikt als huisnaam door looijers en herbergiers.

1278

Adres:

Naam:Bilderdijk

BILDERDIJK - HERDACHT IN 1885 ? DE KUNSTNAARSKRING

1279

Adres:

Naam:'t Gulden Hartshooft

Ook wel 'Het Wapen van Aecken' genoemd. Een gevelsteen met een bijzondere geschiedenis.

1280

Adres:

Naam:Brinkmann

Veel bijzondere geveltekens. Het cafe-restaurant is hier in 1881 gevestigd door de broers Heinrich en Joseph Otto Brinkmann

1281

Adres:

Naam:In De Blije Druk

In deze drukkerij van Vincent Casteleyn is de Oprechte Haarlemse Courant ontstaan (1656)

1451

Adres:

Naam:De Hoofdwacht

Gedenksteen in het oudste stenen gebouw van Haarlem. Het pand heeft een lange geschiedenis

1274

Adres:

Naam:Stadhuis

Op het Haarlemse stadhuis bevinden zicht veel bijzondere geveltekens.

1109

Adres:

Naam:Jacobsschelp Sint Jacobs Godshuis

Godshuis van het St. Jacobs gilde dat diende voor de opvang van pelgrims die Haarlem passeerde op hun reis naar Compostella.

1110

Adres:

Naam:De Bakkerij

De oorspronkelijke woning fungeerde in 1611 als bakkerij. Twee gevelstenen verbeelden de bakker, zijn vrouw en de knecht terwijl ze het ambacht uitvoeren.

1276

Adres:

Naam:Eigen Woning 1924

Gevelsteen ter ere van de stichting door de Woningbouwvereninging EIGEN WONING, 1924

1293

Adres:

Naam:ALNETUM

Plaats in het elzenbos'. In 1892 gebouwd bij de Haarlemmerhout.

1294

Adres:

Naam:DE VERGULDE ZALM

Tekststeen, geschilderde puibalk en uithangbord. De Zalm verwijst in 1635 naar een viswinkel.

1452

Adres:

Naam:De Erwtenzak

Tegeltableau met afbeelding van twee gesloopte panden op het Verwulft. Het rechter pand heette 'De Erwtenzak'. In 1806 was daar een grutterij gevestigd.

1295

Adres:

Naam:TOEBACK

Winkelpand met indertijd een functie Tabakszaak

1453

Adres:

Naam:ZOETE LIEVE VROUW V D BOSCH

Roomskatholieke afbeelding van Maria met Kind

1454

Adres:

Naam:Nutsspaarbank 1926

Twee gevelstenen uit de v.m. Nutsspaarbank.

1310

Adres:

Naam:Janskerk

In de jaren 1628 werd het natuurstenen poortje aan de oostzijde van de kerk aangebracht, met verguldwerk en een protestantse tekst.

1311

Adres:

Naam:HUIS ROODENBURCH

Gevelsteen uit 1610, geplaatst door eigenaar Dirck Hendricksz van Roodenburch.

1312

Adres:

Naam:BARBERA VROUWEN GASTHUIS

Toegangspoort met afbeelding van het interieur van het Barbera Vrouwen Gasthuis, 1624

1314

Adres:

Naam:Johan Herculesz Schatter

Drie gevelstenen met portretten, geflankeerd door de wapens van Haarlem, Amsterdam, Leiden, Den Haag, Holland en tenslotte het wapen van de familie Schatter.

1317

Adres:

Naam:Vrouwe Schatter

Drie gevelstenen met portretten, geflankeerd door de wapens van Haarlem, Amsterdam, Leiden, Den Haag, Holland en tenslotte het wapen van de familie Schatter.

1318

Adres:

Naam:Mansportret familie Schatter

Drie gevelstenen met portretten, geflankeerd door de wapens van Haarlem, Amsterdam, Leiden, Den Haag, Holland en tenslotte het wapen van de familie Schatter.

1320

Adres:

Naam:INDE TOELAST

In 1607 begon Hans Salomons hier een herberg en heeft hij deze steen laten plaatsen. Een toelast werd in herbergen gebruikt om bier en wijn op te slaan.

1321

Adres:

Naam:Zang en Vriendschap

Gevelsteen van de vereniging uit 1915

1455

Adres:

Naam:Tehuis voor Militairen

In 1903 gebouwd door de bekende architect J. London. Onderpui, Leeuwenmaskers, Reli?fstenen en een Kraagsteen

1322

Adres:

Naam:HOFJE VAN STAATS

Verschillende geveltekens die de weldaden van de stichtersvan het hofje -de familie van Staats- verbeelden.

1325

Adres:

Naam:Hofjes van Codde en Beresteyn

Gevelstenen, naamborden, gebeeldhouwde kopjes en sluitstenen. Voor hun behoud herplaatst op deze locatie

1326

Adres:

Naam:Vissersscheepje op strand

Op alle erkers van het bouwblok 301 t/m 313 zijn decoratieve elementen aangebracht. Bij 303 en 305 in de vorm van tegeltableaux, de overige in reliëf-stucwerk.

1389

Adres:

Naam:Rijdend stel met paard en wagen

Op alle erkers van het bouwblok 301 t/m 313 zijn decoratieve elementen aangebracht. Bij 303 en 305 in de vorm van tegeltableaux, de overige in reliëf-stucwerk.

1327

Adres:

Naam:Rijdend stel met paard en wagen

Het tegeltableaux van nummer 305 -een jong bruidspaar, rijdend met paard en wagen naar een schilderij van Otto Eerelman- is in 2017 hersteld door de eigenaar.

1328

Adres:

Naam:Twee zwemmende zwanen

Op alle erkers van het bouwblok 301 t/m 313 zijn decoratieve elementen aangebracht. Bij 303 en 305 in de vorm van tegeltableaux, de overige in reliëf-stucwerk.

1329

Adres:

Naam:Twee pauwen

Op alle erkers van het bouwblok 301 t/m 313 zijn decoratieve elementen aangebracht. Bij 303 en 305 in de vorm van tegeltableaux, de overige in reliëf-stucwerk.

1330

Adres:

Naam:Herdersjongen met fluit

Op alle erkers van het bouwblok 301 t/m 313 zijn decoratieve elementen aangebracht. Bij 303 en 305 in de vorm van tegeltableaux, de overige in reliëf-stucwerk.

1331

Adres:

Naam:Twee herten onder boom

Op alle erkers van het bouwblok 301 t/m 313 zijn decoratieve elementen aangebracht. Bij 303 en 305 in de vorm van tegeltableaux, de overige in reliëf-stucwerk.

1332

Adres:

Naam:de NAR

Gebakken tegel uit circa 1930

1456

Adres:

Naam:Klavervier

Uitgehouwen Klavervier motief

1333

Adres:

Naam:MIRASOLE

In terracotta uitgevoerde siersteen met vogelmotief. Architect J.B. van Lochem paste vaker een karakteristiek detail toe in zijn ontwerpen.

1457

Adres:

Naam:zonder titel

Gebakken tegel met sierlijk ontwerp. Architect J.B. van Lochem paste vaker een karakteristiek detail toe in zijn ontwerpen.

1458

Adres:

Naam:zonder titel

In midden strook een poes er boven gescheiden door balkje een wapenschild

1336

Adres:

Naam:JONK

In hardsteen gegraveerde Chinese Jonk (referentie naar de familienaam van de eigenaar) die door de Vuurtoren altijd weet waar hij moet zijn.

1337

Adres:

Naam:'T GELE OOG

T GELE OOG verwijst naar de 'yellow eyed penguin' die leeft op de zuidoost kust van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland.

1459

Adres:

Naam:HIER WOONDE PIETER LANGENDIJK

Herinnering aan Pieter Langendijk, bekende toneelschrijver, dichter en tekenaar.

1460

Adres:

Naam:Orimur Morimur

Zonnewijzer met tekst in de Oud Katholieke Kerk van de H.H. Anna en Maria uit 1938.

1338

Adres:

Naam:Zijlpoort

Poortgebouw met brug, voorstellende de Zijlpoort.

1461

Adres:

Naam:Oude Weeshuis Der Doopsgezinden

Weeshuis aan het Klein Heiligland uit de 18e eeuw.

1342

Adres:

Naam:Frans Hals muur

Diverse 'zwerf'gevelstenen die tijdelijk in de buitenmuur van het Frans Hals Museum geplaatst zijn, ter behoud en om ze aan het publiek te tonen.

1449

Adres:

Naam:Wapen van Elisabeth van Thüringen

De gevelsteen draagt de 3 kronen uit het wapen van Elisabeth van Th?ringen

1345

Adres:

Naam:DE PELLICAEN - TROV MOET BLYCKE

Spreuk van een in 1503 opgerichte rederijkerskamer.

1462

Adres:

Naam:Diverse stenen

In 1887 herplaatste geveltekens uit gesloopte panden in de Smedestraat

1346

Adres:

Naam:De Prieel-iep.

Afbeelding op een binnenplaats van een Umus Camperdownii of te wel een Prieel-iep.

1347

Adres:

Naam:VARKENSSLACHTER  M.C. BRÜHL

In 1898 liet M.G. Brühl hier een nieuw winkelwoonhuis bouwen. Nog lange tijd is het pand als slagerij in gebruik geweest.

1348

Adres:

Naam:Gasthuispoort

Sluitsteen uit 1578 in de Gasthuispoort, de toegang naar de Eglantiertuinen.

1288

Adres:

Naam:HIER WOONDE JACOBUS VAN LOOY

Herinnering aan de beroemde schilder en schruijver van Looij.

1287

Adres:

Naam:Weeshuis der Doopsgezinden

Naamsteen van het weeshuis uit 1874

1351

Adres:

Naam:'t HOEKJE

Jaarsteen uit 1929

1448

Adres:

Naam:Heilig Hart Kerk

Gevelsteen & kerkbeelden van de Heilig Hart Kerk.

1352

Adres:

Naam:zonder titel

Gevelsteen uit 1910 met het wapen van Amsterdam, een verwijzing naar de vroegere tramverbinding door de Kleverparkbuurt vanaf Amsterdam CS naar Bloemendaal.

1353

Adres:

Naam:zonder titel

Gevelsteen uit 1910 met het wapen van Haarlem, een verwijzing naar de vroegere tramverbinding door de Kleverparkbuurt vanaf Amsterdam CS naar Bloemendaal.

1289

Adres:

Naam:VICIT VIM VERTUS

Gevelstenen in de toegangspoort naar- en ter plekken van de binnenplaats het Magdalenaklooster

1111

Adres:

Naam:BANDA WETU

De eigenaren hebben elkaar ontmoet in Afrika en zijn in 2008 getrouwd. BANDA WETU betekent in het Swahili Onze Hut.

1113

Adres:

Naam:NOOIT GEDACHT

Tegel met bijbelse voorstelling links van de voordeur. Onder de daklijst de naamsteen 'NOOIT GEDACHT'

1114

Adres:

Naam:VERWERS HOFJE

Steen met een bejaard echtpaar en de tekst VERWERSHOFJE 1593 - 1935.

1148

Adres:

Naam:Geloof, Hoop en Liefde

Geloof, Hoop en Liefde zijn bekende bijbelse thema's. Na lange omzwervingen zijn de stenen in 2017 weer bij elkaar gekomenen.

1050

Adres:

Naam:In de Kiekkast

Verwijzing van circa 1960 naar de voormalige eigenaar: fotograaf Dick Boer, medeoprichter van het fotoblad Focus.

1052

Adres:

Naam:Zonnewijzer

Zonnewijzer in oorspronkelijk schoolgebouw, Boven entree, boven 2e verdieping

1247

Adres:

Naam:De Tijdmeter

De inmiddels verdwenen gevelornamenten, klokken, beelden en teksten van 'de Tijdmeter'.

1273

Adres:

Naam:Het werk van de waterstaat

Sculpturendie het werk van Provinciaal Waterstaat uitbeelden. Vanwege de verkoop van het gebouw pand zijn de beelden in 2013 opgenomen en opgeslagen.