Adres: Achterweg 2A

Naam: DE REISDUIF

Gevelsteen van Postduiven Vereniging De Snelpost, in 1922 opgericht. Ter bescherming uitgenomen en onder beheer gebracht bij een Haarlems bouwbedrijf.

Lees verder...

Adres: Adriaan Loosjesstraat 14

Naam: AARDAPPELEN & BRANDSTOFFEN

Reclametekst, boven de ingang van een bedrijfspand in stucwerk aangebracht

Lees verder...

Adres: Adriaan Loosjesstraat 8

Naam: Lachende Koe

een veel toegepaste sluitsteen: een afbeelding met een lachende deorenkop, waarschijnlijk een koe.

Lees verder...

Adres: Alexander Flemingstraat 1

Naam: Wervel

Betonnen Gevelteken in de kopgevel van een woningenblok van een woningcorporatie. Mogelijk een symbool van de corporatie.

Lees verder...

Adres: Amalia van Solmslaan 12

Naam: Zangvogel

Zangvogel

Adres: Amalia van Solmslaan 15

Naam: Welkomstbeeldje

Een welkomstbeeldje dat met een hand het welkomstgebaar maakt en met de andere naar een ingang verwijst.

Lees verder...

Adres: Amsterdamstraat 74

Naam: WONINGSTICHTING ONS THUIS

Gedenkteken in de kopgevel van een woningblok van v.m. woningstichting Ons Thuis d.d. 1924.

Lees verder...

Adres: Anegang 31

Naam: in De Westfaelse Ham

De steen, die ook wel het 'Hammetje' wordt genoemd, verwijst naar de reeds lang geleden op deze locatie gesloopte herberg 'In de Westfaelsche Ham'.

Adres: Anegang 4

Naam: Pauw sculptuur

Een lijst over de volle gevelbreedte met in het midden een uitgehouwen pauw, frontaal met gespreide vleugels

Lees verder...

Adres: Antoniestraat 12

Naam: Leeuwenmasker

Kraagsteen aan de gevel van Voormalige Christelijke school uit laatste kwart 19de eeuw

Lees verder...

Adres: Antoniestraat 33

Naam: INT. WAPEN.VAN.DELF

Het wapen van Delft, gedragen door twee staande leeuwen. Het pand zou ooit dienst hebben gedaan als herberg.

Lees verder...

Adres: Antoniestraat 37

Naam: Sint Joris en de Draak

Voorstelling van Sint Joris die de draak doodt. Deze steen is één van de oudste nog bestaande gevelstenen in Haarlem.

Lees verder...

Adres: Antoniestraat 65

Naam: YNT CASTEEL DER SIELEN

Het huidige de pand is in 1885 gebouwd.De naam YNT Casteel Der SIELEN zal verband hebben met de functie van de voorgaande bebouwing. (religie?)

Lees verder...

Adres: Bakenessergracht 34

Naam: 1907

Jaarsteen, door een latere eigenaar in de gevel geplaatst. Het pand zelf dateert van 1896.

Lees verder...

Adres: Bakenessergracht 36

Naam: De Witte Hondt

Een mysterie, niemand weet waar hij vandaan komt wanneer en waarom hij geplaatst is, maar zeker niet in 1863

Lees verder...

Adres: Bakenessergracht 41

Naam: Wolff

Vervaardigd in opdracht van de eigenaresse van het pand Bakenessergracht 41 ter nagedachtenis aan Ir. D.H. Wolff, degene die het pand in 2002 restaureerde.

Lees verder...

Adres: Bakenessergracht 46

Naam: Plaquette Simon de Vries, Rabijn

Eerbetoon aan Simon Philip de Vries, rabbijn van de Joodse Gemeente in Haarlem. In 1944 is hij gestorven in Kamp Bergen-Belsen.

Lees verder...

Adres: Bakenessergracht 55

Naam: De Bloempot

Het pand uit 1609 dankt zijn naam aan een gevelsteen in de vorm van aan bloempot. De steen is helaas verloren gegaan.

Lees verder...

Adres: Bakenessergracht 66

Naam: De Bakenessercamer

De gevelsteen is geplaatst in een poortje naar een achterliggend 14e eeuws hofje, bestemd voor de verzorging van alleenstaande vrouwen.

Lees verder...

Adres: Bakenessergracht 76

Naam: Gebouw Zegelring

De figuren in de gevel aan de Bakenessergracht vertonen een gelijkenis met een set 17e eeuwse houtsneden die in het bezit zijn van het museum Enschede

Adres: Bakenessergracht 81

Naam: CHRISTELIJKE SCHOOL 1903

Gevelsteen voor het schoolgebouw en dienstwoningen van de Vereniging tot Stichting van Scholen met den Bijbel, gebouwd in 1903 door architect J. van der Steur.

Adres: Bakenessergracht 84

Naam: DE PASSER EN DE VALK

De Passer en de Valk was één van Haarlems bekendste bierbrouwerijen. De originele gevelsteen is geheel vergaan. In 2007 is een volwaardige replica geplaatst.

Lees verder...

Adres: Bakenessergracht 9

Naam: De Twee Gecroonde Aeckers

Gevelsteen van 'De Twee Gecroonde Aeckers', een Haarlemse bierbrouwerij uit de zeventiende eeuw.

Lees verder...

Adres: Barbarossastraat 46

Naam: Vereeniging Sint BAVO

Gevelsteen van Woningbouwvereninging Sint BAVO, gesticht in 1921

Lees verder...

Adres: Barrevoetestraat 23

Naam: De Barrevoeter

Monniksfiguur: een Barrevoeter. Ga in de orde der Barrevoeters, dan hebt gij geene kousen noodig

Lees verder...

Adres: Barrevoetestraat 7A

Naam: Hofje van Loo

Het Hofje van Loo is in 1489 opgericht. Oorspronkelijk Dertien huisjes rond een centrale tuin, beheerd door de Gasthuismeesteres van het St Elisaberth Gasthuis.

Lees verder...

Adres: Barteljorisstraat 12

Naam: De Vergulde Brasem

De afbeelding uit 1640 is mogelijk een uiting uit het gildetijdperk, of een verwijzing naar een voormalige eigenaar: Albert Braesman.

Lees verder...

Adres: Bastiaansstraat 1

Naam: Gered van de sloop

Oorspronkelijke steen uit 1935 die uit de gesloopte voormalige bebouwing bewaard is gebleven en in 2002 in de nieuwbouw herplaatst.

Lees verder...

Adres: Begijnhof 20

Naam: IN ALLES GETROUW

Vervaardigd door de beeldhouwer J.H. van Borssum Buisman, ter herinnering aan de relatie met het oude begrafenisbos 'De vrijwillige Liefdebeurs'.

Lees verder...

Adres: Berckheydestraat 17

Naam: 1906-2006

Een honderdjarig jubileum in 2006 met de verbeelding van een penseel, een kroontjespen en een potlood, refererend aan het beroep van Berckheyde.

Lees verder...

Adres: Beukenstraat 2

Naam: St. Bavo 1921

Gevelsteen Woningbouwstichting Sint Bavo 1921

Lees verder...

Adres: Boekenrode straat 9

Naam: Ned. Ver. van Huisvrouwen

Geen informatie beschikbaar

Adres: Bosrankweg 15

Naam: Zon, maan en sterren

Bewoner/eigenaar heeft deze steen ontworpen en gehakt een verbeelding van de familienaam Steets ( ook wel vroeger Steeds geschreven).

Adres: Botermarkt 13

Naam: INDEN ROSBAER

een Rosbaer is een draagkoets die door twee rossen wordt voortbewogen. Dit vervoermiddel diende om voorname personen -in dit geval een dame- te vervoeren.

Adres: Botermarkt 25

Naam: Het Bruine Peert

Afbeelding van een hollend paard, dat circa 1609 ter vervanging van het oorspronkelijke INT BRUINE PEERT is geplaatst door de toenmalige eigenaar, paardeslager.

Lees verder...

Adres: Botermarkt 26

Naam: De Hoop

Een nogal wulpse voorstelling van de Hoop, een van de Christelijke deugden.

Lees verder...

Adres: Botermarkt 27

Naam: Wapen

Wapen met zespuntige ster en 2 franse lelies

Adres: Botermarkt 46

Naam: ANNO 1664

Twee jaarstenen met ANNO en 1664 en in het midden tussen deze twee stenen nog een acanthus rozet (waarin een uithangbord geplaatst zou kunnen worden

Adres: Botermarkt 9

Naam: BRIJNINGSHOFJE

Het Bruiningshofje is een hofje met vijf huisjes uit 1610. In 1936 is het gerestaureerd en voorzien van een gevelsteen met de naam van stichter Jan Bruininck.

Adres: Breestraat 10

Naam: Jaarsteen 1670

Bewerkte jaarsteen

Adres: Breestraat 19

Naam: Simson

Afbeelding van Simson in gevecht met de leeuw.

Adres: Breestraat 24

Naam: De Gecroonde Hamer

'ln den Gecroonde hamer' is genoemd naar een smederij die in dit huis in de I7de eeuw werd gedreven door smid Gillis Pieterszoon van Tongeren (of Tongerlo)

Adres: Breestraat 32

Naam: Druivenplukkers

Twee naar links gaande mannen die een enorme druiventros dragen, de tekst met jaartal 1867

Adres: Briandlaan 1

Naam: Balkons

Gevel/balkon reliëfs.

Adres: Brouwersplein 16

Naam: WONINGSTICHTING PATRIMONIUM

Naamsteen met de naam van woningcorporatie Patrimomium, stichter van het woningenblok.

Adres: Buitenrustlaan 23

Naam: DE UITKIJK

geen info

Adres: Burgemeester Sandbergstraat 1

Naam: KLEYNTJE

geen info

Adres: Burgwal 111

Naam: A.O. 1660

A.O. (Anno) 1660. Gevelsteen met schematische afbeelding van de Amsterdamse poort. Eronder het Open Monumentendag symbool.

Adres: Burgwal 69

Naam: ANNO 1894

Bewaarschool der Nederlands Hervormde Gemeente, anno 1894.

Adres: Churchilllaan 46

Naam: zonder titel

Rechthoekige kunstvormige gevelsteen

Adres: Churchilllaan 78

Naam: Honk

Voorstelling van een honkvast op zijn nest zittende vogel. De villa (Honk) is in 1914 ontworpen door de bekende architect J.B. van Loghem (1881-1940)

Adres: Churchilllaan 80

Naam: Eigen Haard

Rechthoekige steen met in het midden een ketel boven het open vuur geflankeerd door links een poes en rechts een hond. Boven de hond en kat een bladeren tak.

Adres: Coenlaan 33

Naam: De Heilige Familie

Madonna (Maria) zittend op bankje en staand Jozef en Jezuskind dat bosje bloemen geeft

Adres: Coornhertstraat 18

Naam: zonder titel

Jugendstil motief in een recht hoek

Adres: Cornelis van Noordestraat 15

Naam: School voor voorbereidend onderwijs

De steen is (gemaakt) geplaatst in 1950 in de gevel van de voormalige schoenmakerij van de firma Uittenbogaard.

Adres: Crayenesterlaan 13

Naam: Goldersgreen

Gevelsteen met zonnewijzer. Goldersgreen is de naam van het voorstadje van Londen waar de familie van de architect vandaan kwam.

Adres: Crayenesterlaan 136

Naam: Kraaienest

Gebakkentegels met een zwarte kraai op een oranje ondergrond, welke getrapt is in het metselwerk.

Adres: Crayenesterlaan 142

Naam: De Craeyenburgh

Familiewapen van burgemeester van Haarlem v. Maarschalk: drie vissen. De naamgeving van het pand sluit aan bij de benaming van het vroegere Huis te Crayenest.

Adres: Crayenesterlaan 93

Naam: RIO

Naamsteen

Adres: Damstraat 23

Naam: In Den Hertog van Bradenborgh

De gevelsteen is aangebracht in 1610 en herinnert aan een gebeurtenis uit 1602, toen Hertog Joachim Ernst van Brandenborgh een bezoek aan de stad bracht.

Adres: Damstraat 25

Naam: Palm en Lammens

Het huis Palm en Lammens staat in oude opdrachtsbrieven vermeld als Het huis van ouds genaamd Emaus naar Pieter Gijsbertsz. Emaus was de eigenaar rond 1650.

Adres: Damstraat 29

Naam: De Waag

het Haarlemse wapen, gehouden door twee saterachtige figuren.

Adres: Damstraat 3

Naam: D APPELAAR

Gevelsteen D APPELAAR zat boven poort van de Nauwe Appelaarsteeg waar de naam vandaan komt is niet bekend.

Adres: Damstraat 5

Naam: DAMSTEEG

De steen DAMSTEEG zat in de voormalige Damsteeg-poort, welke vermoedelijk moet zijn opgegeven voor de nieuwbouw van het Enschede complex.

Adres: De Clercqstraat 83

Naam: De Schoenmaker

In een uitgehouwen cartouche wordt het ambacht van een schoenmaker uitgevoerd.

Adres: Doelstraat 13

Naam: Haarlemmerolie

In dit pand was oorspronkelijk de fabriek voor Haarlemmerolie van Waaning Tilly gevestigd.

Adres: Eerelmanstraat 10

Naam: Molen Hoek

Een molen in een steen met een bovenkant die in een punt loopt en de tekst onder in de steen MOLEN HOEK

Adres: Eerste Emmastraat 18

Naam: Sint Fransiscus van Assisi

Afbeelding

Adres: Eindenhoutstraat 7

Naam: BIJHOUT

Rechthoekige steen met holle hoeken, in het veld staan drie tulpen verdiept afgebeeld.

Adres: Eksterlaan 97

Naam: De Vos en de Ekster

Verbeelding van een oud Fries verhaaltje over een sluwe vos die misleid wordt door een ekster.

Adres: Emauslaan 6

Naam: SINT JACOBS GODSHUIS

De contouren van Haarlem waardoor het Spaarne loopt en het Logo van het college van regenten van het Sint Jacobs Godshuis.

Adres: Engelszstraat 2

Naam: Onder Dak

Steen ter nagedachtenis aan de stichting van de woningen in 1022 door Woningcorporatie 'Onder dak'

Adres: Floris van Adrichemlaan 88

Naam: Brandweer

Versiering aan het Pand van de Vrijwillige Brandweer Schalwijk

Adres: Frankestraat 24

Naam: Doopsgezinde Kerk

Het Doopsgezinde kerkcomplex in het centrum van Haarlem bevindt zich tussen Grote Houtstraat, Peuzelaarsteeg en Frankestraat.

Adres: Frankestraat 27

Naam: De Lijnwaadpakkerij

Aangebracht door textielbedrijf Snep. De steen laat het interieur zien van een Lijnwaadpakkerij, ofwel een linnenpakkerij.

Adres: Frederik Hendriklaan 3

Naam: Tadorna

Tadorna is in het Nederlands vertaald: Bergeend. Desteen is in augustus 1950 aangebracht na oplevering van de woning.

Adres: Friese Varkenmarkt 14

Naam: de Molen Het Fortuin

In 1874 kochten de gebroeders Willem en Cornelis Bremer de molen Het Fortuin om een houtzagerij te beginnen.

Adres: Garenkokerskade 44

Naam: VOORUITGANG 192

23 arbeiderswoningen in 1920 gebouwd door de sociaal-democratische woningcoöperatie Vooruitgang.

Lees verder...

Adres: Garenkokerskade 81

Naam: NOVA College

In 1958 legde de deken van Haarlem, W.N. Zijlstra, de eerste steen voor deze school: (destijds) de rooms-katholieke industrie- en huishoudschool Mons Aurea.

Lees verder...

Adres: Gasthuisstraat 1

Naam: Zonder titel

Gezin, molen en een paard van gebakken klei

Lees verder...

Adres: Gasthuisstraat 32

Naam: De Schutterij

In 1612 kwam de nieuwe poort naar het binnenterreinavn het Gasthuis gereed. Afbeelding met twee gekruiste musketten: de wapens van de schutterij.

Adres: Gasthuisvest 25

Naam: Krukken

De kleinste gevelsteen van Haarlem. De twee afgebeelde krukken verwijzen naar de oorspronkelijke functie van het gebouw erachter, het Elizabeth Gasthuis.

Lees verder...

Adres: Gedempte Oude Gracht 106

Naam: De Ster

Verbeelding van de Joodse Davidster. Rond 1638 was Jan Davidts eigenaar van het pand. Zijn bedrijfje droeg de naam DE STER.

Lees verder...

Adres: Gedempte Oude Gracht 114

Naam: De Zwarte Hond

Steen geflankeerd door twee leeuwenkoppen. Deze bevinden zich met het jaartal 1609 nog in de gevel. Vroegste vermelding 1681.

Lees verder...

Adres: Gedempte Oude Gracht 120

Naam: Zaaier

Afbeelding van een zaaiende man boven de ingang van het voormalige schoolgebouw. Vermoedelijk een metafoor voor het zaaien van kennis.

Adres: Gedempte Oude Gracht 121

Naam: De Blaeuwe Fonteijntgen

De gevelsteen is eigenlijk afkomstig van Nieuwe Groenmarkt 4, waar De Blaeuwe Fonteijntgen in 1592 de huisnaam was. In 1899 is de steen naar GOG 121 verplaatst.

Lees verder...

Adres: Gedempte Oude Gracht 138

Naam: ANNO 1564

Het is op deze plaats dat Johannes Noppen in 1564 met een brouwerij voor bier en bierazijn begon.

Adres: Gedempte Oude Gracht 45A

Naam: Spaarbank

Boven de deurpartij een mooi houten snijraam met toepassing van vormen uit het empire, waarbij wapenschilden van vroegere adellijke bewoners werden verwerkt.

Lees verder...

Adres: Gedempte Oude Gracht 76

Naam: St. Pieter

Masker/hoofd van Sint Pieter

Adres: Gedempte Oudegracht 45A

Naam: SPAARBANK

Rechthoekige steen waarop twee vrouw figuren gebukt aan het plukken zijn

Adres: Gedempte Voldersgracht 2

Naam: Palazzo

Een teksttableau dat een verwijzing is naar de Italiaanse paleizen.

Adres: Gedempte Voldersgracht 20

Naam: GERRIT VAN DIJK

Gerrit van Dijk dansend met zijn vrouw, voorgesteld als Betty Boop. Van Dijk is een zeer bekende Nederlandse filmer en createur van de Nederlandse animatie.

Adres: Gedempte Voldersgracht 6

Naam: geen titel

Rechthoekig Wapenborden, gered bij de sloop van de Raaks bebouwing. In 2013 geplaatst in de muur van het voormalige Gymnastiekgebouw

Adres: Generaal Spoorlaan 44

Naam: Reliëfs

Betonnen Gevelreliëfs in Portiekwoningen uit 1957 van de Haarlemse architect Brakel, met verschillende voorstellingen.

Adres: Gierstraat 2

Naam: Gedenksteen

Herinnering aan het 40-jarig bestaan van de Aannemersopleiding in Haarlem

Adres: Gierstraat 3

Naam: Gaper 'Moor' van Drogisterij v.d. Pigge

De Gaper, boven de entree van de vermaarde Haarlemse drogisterij A.J. van der Pigge.

Adres: Gierstraat 8

Naam: ANNO 1696

Twee rijk bewerkte cartouche met rolwerk en bloemmotieven. De eerste met ANNO en de tweede met 1696

Lees verder...

Adres: Goudsmidsplein

Naam: DIT-IS-DE-GOVT SMITS CAMER

'Dit is de Goutsmitscamer' is een afbeelding van een goudsmidsbeker, het attribuut van St. Eloy, schutspatroon van het goudsmitsgilde..

Lees verder...

Adres: Groot Heiligland 20

Naam: Wapen van Schotland

HET WAPEN VAN SCHOTLAND is misschien een handerssymbool . In het pand werd ooit gehandeld in Schotse wol die in Haarlem werd gebleekt en geverfd.

Adres: Groot Heiligland 21

Naam: DE SON

Gevelsteen uit circa 1681 met een afbeelding van een oud Romeins zonnesymbool, de zogenoemde Helianthus. Op de onderrand de tekst DE SON BIQVAEM YS MYNEN NAEM.

Lees verder...

Adres: Groot Heiligland 27

Naam: Zanderzaal

De voorstelling toont een patiënt die gemasseerd wordt en zelf een flesje met zalf of massageolie vasthoudt.

Adres: Groot Heiligland 47

Naam: St. Elisabeth's Gasthuis

Naamsteen met de naam van het v.m. ziekenhuis

Adres: Groot Heiligland 47

Naam: St. Elisabeth's Gasthuis Poort

Poort met verschillende onderdelen die de verhuizing van het St. Elizabetjh Gasthuis in 1580 verbeelden. De stadsbrand, de verhuizing en de nieuwbouw.

Adres: Grote Houtstraat 20

Naam: Het Gouden Hert

Familiewapenvan Paules Vermeulen, schepen en burgemeester van Haarlem. Tijdens een verbouwing in 1925 is de steen spoorloos.

Adres: Grote Houtstraat 22

Naam: Gaper

Gaper van 'Drogerijen- en chemicaliënhandel D. Veen & Co' uit 1812, tegenwoordig bewaard in het Nationaal Farmaceutisch Museum

Adres: Grote Houtstraat 61

Naam: HANDEL en NIJVERHEID

Winkelwoonhuis met magazijn uit 1890. De reliëfs symboliseren de handel en de nijverheid.

Adres: Grote Houtstraat 7

Naam: Niet bekend

Hoofd als sluitsteen

Adres: Grote Houtstraat 9

Naam: Pauwpoortje

Het Pauwpoortje is tot stand gekomen toen Johan Pauw, de eigenaar van huis 'De Hooijwagen' in de Warmoesstraat,? de steeg ging verlengen tot aan zijn huis.

Adres: Grote Markt 1

Naam: de Witte Bock

Huisnaam van het v..m. pand op deze locatie uit 1608. Bokken werden vaker gebruikt als huisnaam door looijers en herbergiers.

Adres: Grote Markt 11

Naam: Bilderdijk

BILDERDIJK - HERDACHT IN 1885 ? DE KUNSTNAARSKRING

Adres: Grote Markt 12

Naam: 't Gulden Hartshooft

Ook wel 'Het Wapen van Aecken' genoemd. Een gevelsteen met een bijzondere geschiedenis.

Adres: Grote Markt 13

Naam: Brinkmann

Veel bijzondere geveltekens. Het cafe-restaurant is hier in 1881 gevestigd door de broers Heinrich en Joseph Otto Brinkmann

Adres: Grote Markt 14

Naam: In De Blije Druk

In deze drukkerij van Vincent Casteleyn is de Oprechte Haarlemse Courant ontstaan (1656)

Adres: Grote Markt 17

Naam: De Hoofdwacht

Gedenksteen in het oudste stenen gebouw van Haarlem. Het pand heeft een lange geschiedenis

Adres: Grote Markt 2

Naam: Stadhuis

Op het Haarlemse stadhuis bevinden zicht veel bijzondere geveltekens.

Adres: Hagestraat 10

Naam: Jacobsschelp Sint Jacobs Godshuis

Godshuis van het St. Jacobs gilde dat diende voor de opvang van pelgrims die Haarlem passeerde op hun reis naar Compostella.

Adres: Hagestraat 47

Naam: De Bakkerij

De oorspronkelijke woning fungeerde in 1611 als bakkerij. Twee gevelstenen verbeelden de bakker, zijn vrouw en de knecht terwijl ze het ambacht uitvoeren.

Adres: Jacob Geelstraat 8

Naam: Eigen Woning 1924

Gevelsteen ter ere van de stichting door de Woningbouwvereninging EIGEN WONING, 1924

Adres: Jacob van Lenneplaan 1

Naam: ALNETUM

Plaats in het elzenbos'. In 1892 gebouwd bij de Haarlemmerhout.

Adres: Jacobijnestraat 3

Naam: DE VERGULDE ZALM

Tekststeen, geschilderde puibalk en uithangbord. De Zalm verwijst in 1635 naar een viswinkel.

Adres: Jacobijnestraat 5

Naam: De Erwtenzak

Tegeltableau met afbeelding van twee gesloopte panden op het Verwulft. Het rechter pand heette 'De Erwtenzak'. In 1806 was daar een grutterij gevestigd.

Adres: Jacobijnestraat 8

Naam: TOEBACK

Winkelpand met indertijd een functie Tabakszaak

Adres: Jan van Galenstraat 38

Naam: ZOETE LIEVE VROUW V D BOSCH

Roomskatholieke afbeelding van Maria met Kind

Adres: Jansstraat 15

Naam: Nutsspaarbank 1926

Twee gevelstenen uit de v.m. Nutsspaarbank.

Adres: Jansstraat 40

Naam: Janskerk

In de jaren 1628 werd het natuurstenen poortje aan de oostzijde van de kerk aangebracht, met verguldwerk en een protestantse tekst.

Adres: Jansstraat 41

Naam: HUIS ROODENBURCH

Gevelsteen uit 1610, geplaatst door eigenaar Dirck Hendricksz van Roodenburch.

Adres: Jansstraat 54

Naam: BARBERA VROUWEN GASTHUIS

Toegangspoort met afbeelding van het interieur van het Barbera Vrouwen Gasthuis, 1624

Adres: Jansstraat 61

Naam: Johan Herculesz Schatter

Drie gevelstenen met portretten, geflankeerd door de wapens van Haarlem, Amsterdam, Leiden, Den Haag, Holland en tenslotte het wapen van de familie Schatter.

Adres: Jansstraat 63

Naam: Vrouwe Schatter

Drie gevelstenen met portretten, geflankeerd door de wapens van Haarlem, Amsterdam, Leiden, Den Haag, Holland en tenslotte het wapen van de familie Schatter.

Adres: Jansstraat 63A

Naam: Mansportret familie Schatter

Drie gevelstenen met portretten, geflankeerd door de wapens van Haarlem, Amsterdam, Leiden, Den Haag, Holland en tenslotte het wapen van de familie Schatter.

Adres: Jansstraat 64

Naam: INDE TOELAST

In 1607 begon Hans Salomons hier een herberg en heeft hij deze steen laten plaatsen. Een toelast werd in herbergen gebruikt om bier en wijn op te slaan.

Adres: Jansstraat 74

Naam: Zang & Vriendschap

Gevelsteen van de vereniging uit 1915

Adres: Jansweg 34

Naam: Tehuis voor Militairen

In 1903 gebouwd door de bekende architect J. London. Onderpui, Leeuwenmaskers, Reli?fstenen en een Kraagsteen

Adres: Jansweg 39

Naam: HOFJE VAN STAATS

Verschillende geveltekens die de weldaden van de stichtersvan het hofje -de familie van Staats- verbeelden.

Adres: Jos Cuypersstraat 16

Naam: Hofjes van Codde en Beresteyn

Gevelstenen, naamborden, gebeeldhouwde kopjes en sluitstenen. Voor hun behoud herplaatst op deze locatie

Adres: Julianalaan 301

Naam: Vissersscheepje op strand

Op alle erkers van het bouwblok 301 t/m 313 zijn decoratieve elementen aangebracht. Bij 303 en 305 in de vorm van tegeltableaux, de overige in reliëf-stucwerk.

Adres: Julianalaan 303

Naam: Rijdend stel met paard en wagen

Op alle erkers van het bouwblok 301 t/m 313 zijn decoratieve elementen aangebracht. Bij 303 en 305 in de vorm van tegeltableaux, de overige in reliëf-stucwerk.

Adres: Julianalaan 305

Naam: Rijdend stel met paard en wagen

Het tegeltableaux van nummer 305 -een jong bruidspaar, rijdend met paard en wagen naar een schilderij van Otto Eerelman- is in 2017 hersteld door de eigenaar.

Adres: Julianalaan 307

Naam: Twee zwemmende zwanen

Op alle erkers van het bouwblok 301 t/m 313 zijn decoratieve elementen aangebracht. Bij 303 en 305 in de vorm van tegeltableaux, de overige in reliëf-stucwerk.

Adres: Julianalaan 309

Naam: Twee pauwen

Op alle erkers van het bouwblok 301 t/m 313 zijn decoratieve elementen aangebracht. Bij 303 en 305 in de vorm van tegeltableaux, de overige in reliëf-stucwerk.

Adres: Julianalaan 311

Naam: Herdersjongen met fluit

Op alle erkers van het bouwblok 301 t/m 313 zijn decoratieve elementen aangebracht. Bij 303 en 305 in de vorm van tegeltableaux, de overige in reliëf-stucwerk.

Adres: Julianalaan 313

Naam: Twee herten onder boom

Op alle erkers van het bouwblok 301 t/m 313 zijn decoratieve elementen aangebracht. Bij 303 en 305 in de vorm van tegeltableaux, de overige in reliëf-stucwerk.

Adres: Julianalaan 320

Naam: de NAR

Gebakken tegel uit circa 1930

Adres: Julianalaan 323

Naam: Klavervier

Uitgehouwen Klavervier motief

Adres: Julianastraat 1

Naam: MIRASOLE

In terracotta uitgevoerde siersteen met vogelmotief. Architect J.B. van Lochem paste vaker een karakteristiek detail toe in zijn ontwerpen.

Adres: Julianastraat 3

Naam: zonder titel

Gebakken tegel met sierlijk ontwerp. Architect J.B. van Lochem paste vaker een karakteristiek detail toe in zijn ontwerpen.

Adres: Julianastraat 5

Naam: zonder titel

In midden strook een poes er boven gescheiden door balkje een wapenschild

Adres: Justus van Maurikstraat 3

Naam: JONK

In hardsteen gegraveerde Chinese Jonk (referentie naar de familienaam van de eigenaar) die door de Vuurtoren altijd weet waar hij moet zijn.

Adres: Kelderwindkade 23

Naam: 'T GELE OOG

T GELE OOG verwijst naar de 'yellow eyed penguin' die leeft op de zuidoost kust van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland.

Adres: Kerkstraat 9

Naam: HIER WOONDE PIETER LANGENDIJK

Herinnering aan Pieter Langendijk, bekende toneelschrijver, dichter en tekenaar.

Adres: Kinderhuissingel 76

Naam: Orimur Morimur

Zonnewijzer met tekst in de Oud Katholieke Kerk van de H.H. Anna en Maria uit 1938.

Adres: Kinderhuissingel 82

Naam: Zijlpoort

Poortgebouw met brug, voorstellende de Zijlpoort.

Adres: Klein Heiligland 58

Naam: Oude Weeshuis Der Doopsgezinden

Weeshuis aan het Klein Heiligland uit de 18e eeuw.

Adres: Klein Heiligland 79

Naam: Frans Hals muur

Diverse 'zwerf'gevelstenen die tijdelijk in de buitenmuur van het Frans Hals Museum geplaatst zijn, ter behoud en om ze aan het publiek te tonen.

Adres: Kleine Houtstraat 116

Naam: Wapen van Elisabeth van Thüringen

De gevelsteen draagt de 3 kronen uit het wapen van Elisabeth van Th?ringen

Adres: Kleine Houtstraat 37

Naam: DE PELLICAEN - TROV MOET BLYCKE

Spreuk van een in 1503 opgerichte rederijkerskamer.

Adres: Kleine Houtstraat 48

Naam: Diverse stenen

In 1887 herplaatste geveltekens uit gesloopte panden in de Smedestraat

Adres: Kleine Houtstraat 70

Naam: De Prieel-iep.

Afbeelding op een binnenplaats van een Umus Camperdownii of te wel een Prieel-iep.

Adres: Kleine Houtstraat 80

Naam: VARKENSSLACHTER  M.C. BRÜHL

In 1898 liet M.G. Brühl hier een nieuw winkelwoonhuis bouwen. Nog lange tijd is het pand als slagerij in gebruik geweest.

Adres: Kleine Houtstraat 98

Naam: Gasthuispoort

Sluitsteen uit 1578 in de Gasthuispoort, de toegang naar de Eglantiertuinen.

Adres: Kleine Houtweg 103

Naam: HIER WOONDE JACOBUS VAN LOOY

Herinnering aan de beroemde schilder en schruijver van Looij.

Adres: Kleine Houtweg 18

Naam: Weeshuis der Doopsgezinden

Naamsteen van het weeshuis uit 1874

Adres: Kleine Houtweg 61

Naam: 't HOEKJE

Jaarsteen uit 1929

Adres: Kleverparkweg 17

Naam: Heilig Hart Kerk

Gevelsteen & kerkbeelden van de Heilig Hart Kerk.

Adres: Kleverparkweg 78

Naam: zonder titel

Gevelsteen uit 1910 met het wapen van Amsterdam, een verwijzing naar de vroegere tramverbinding door de Kleverparkbuurt vanaf Amsterdam CS naar Bloemendaal.

Adres: Kleverparkweg 80

Naam: zonder titel

Gevelsteen uit 1910 met het wapen van Haarlem, een verwijzing naar de vroegere tramverbinding door de Kleverparkbuurt vanaf Amsterdam CS naar Bloemendaal.

Adres: Magdalenehof 2A

Naam: VICIT VIM VERTUS

Gevelstenen in de toegangspoort naar- en ter plekken van de binnenplaats het Magdalenaklooster

Adres: Morinnesteeg 12

Naam: BANDA WETU

De eigenaren hebben elkaar ontmoet in Afrika en zijn in 2008 getrouwd. BANDA WETU betekent in het Swahili Onze Hut.

Adres: Pieter Kiesstraat 30

Naam: NOOIT GEDACHT

Tegel met bijbelse voorstelling links van de voordeur. Onder de daklijst de naamsteen 'NOOIT GEDACHT'

Adres: Ravelingsteeg 12

Naam: VERWERS HOFJE

Steen met een bejaard echtpaar en de tekst VERWERSHOFJE 1593 - 1935.

Adres: Ridderstraat 22

Naam: Geloof, Hoop en Liefde

Geloof, Hoop en Liefde zijn bekende bijbelse thema's. Na lange omzwervingen zijn de stenen in 2017 weer bij elkaar gekomenen.

Adres: Van Dortstraat 82

Naam: In de Kiekkast

Verwijzing van circa 1960 naar de voormalige eigenaar: fotograaf Dick Boer, medeoprichter van het fotoblad Focus.

Adres: van Egmondstraat 8

Naam: Zonnewijzer

Zonnewijzer in oorspronkelijk schoolgebouw, Boven entree, boven 2e verdieping

Adres: Wagenweg 88

Naam: De Tijdmeter

De inmiddels verdwenen gevelornamenten, klokken, beelden en teksten van 'de Tijdmeter'.

Adres: Zijlweg 245

Naam: Het werk van de waterstaat

Sculpturendie het werk van Provinciaal Waterstaat uitbeelden. Vanwege de verkoop van het gebouw pand zijn de beelden in 2013 opgenomen en opgeslagen.