1100

DE REISDUIF

Gevelsteen van Postduiven Vereniging De Snelpost, in 1922 opgericht. Ter bescherming uitgenomen en onder beheer gebracht bij een Haarlems bouwbedrijf.

Lees verder...

1115

Lachend Rund

Een veel toegepaste sluitsteen: een afbeelding met een lachende dierenkop, waarschijnlijk een koe of een os.

Lees verder...

1101

AARDAPPELEN & BRANDSTOFFEN

Reclametekst, boven de ingang van een bedrijfspand in stucwerk aangebracht

Lees verder...

1001

Wervel

Betonnen Gevelteken in de kopgevel van een woningenblok van een woningcorporatie. Mogelijk een symbool van de corporatie.

Lees verder...

1003

Zangvogel

Zangvogel

1002

Welkomstbeeldje

Een welkomstbeeldje dat met een hand het welkomstgebaar maakt en met de andere naar een ingang verwijst.

Lees verder...

1525

WASSCHERY  DUYN 

Gevelreclame van Wasschery Duyn uit 1894

Lees verder...

1554

Station Rijksstraatweg

Station uit 1911 aan de voormalige spoorlijn Aalsmeer – Haarlem

Lees verder...

1102

WONINGSTICHTING ONS THUIS

Gedenkteken in de kopgevel van een woningblok van v.m. woningstichting Ons Thuis d.d. 1924.

Lees verder...

1104

Pauw sculptuur

Een lijst over de volle gevelbreedte met in het midden een uitgehouwen pauw, frontaal met gespreide vleugels

Lees verder...

1103

De Westfaelsche Ham

De steen, die ook wel het 'Hammetje' wordt genoemd, verwijst naar de reeds lang geleden op deze locatie gesloopte herberg 'In de Westfaelsche Ham'.

Lees verder...

1105

Leeuwenmasker

Kraagsteen aan de gevel van Voormalige Christelijke school uit laatste kwart 19de eeuw

Lees verder...

1610

Haarlemmer Olie

Ornament, verwijzend naar de fabriek van de wereldberoemde Haarlemmer Olie.

Lees verder...

1004

INT. WAPEN.VAN.DELF

Het wapen van Delft, gedragen door twee staande leeuwen. Het pand zou ooit dienst hebben gedaan als herberg.

Lees verder...

1005

Sint Joris en de Draak

Voorstelling van Sint Joris die de draak doodt. Deze steen is één van de oudste nog bestaande gevelstenen in Haarlem.

Lees verder...

1006

YNT CASTEEL DER SIELEN

Het huidige pand dateert uit 1885. De naam YNT Casteel Der SIELEN zal verband hebben met de functie van de voorgaande bebouwing. (religie?)

Lees verder...

1008

De Twee Gecroonde Aeckers

Gevelsteen van De Twee Gecroonde Aeckers, een Haarlemse bierbrouwerij uit de zeventiende eeuw.

Lees verder...

1420

1907

Jaarsteen, door een latere eigenaar in de gevel geplaatst. Het pand zelf dateert van 1896.

Lees verder...

1009

De Witte Hondt

Een witte hond die een schrijfveer in een potje inkt dipt.

Lees verder...

1010

Wolff

Vervaardigd in opdracht van de eigenaresse van het pand Bakenessergracht 41 ter nagedachtenis aan Ir. D.H. Wolff, degene die het pand in 2002 restaureerde.

Lees verder...

1013

Plaquette Simon de Vries, Rabijn

Eerbetoon aan Simon Philip de Vries, rabbijn van de Joodse Gemeente in Haarlem. In 1944 is hij gestorven in Kamp Bergen-Belsen.

Lees verder...

1012

De Bloempot

Het pand uit 1609 dankt zijn naam aan een gevelsteen in de vorm van aan bloempot. De steen is helaas verloren gegaan.

Lees verder...

1016

De Bakenessercamer

De gevelsteen is geplaatst in een poortje naar een achterliggend 14e eeuws hofje, bestemd voor de verzorging van alleenstaande vrouwen.

Lees verder...

1577

HAARLEMSCHE BROOD & MEELFABRIEK

Fraai gerestaureerde gevelreclamevan de fabriek, 1876

Lees verder...

1526

HAARLEMSCHE BROOD & MEELFABRIEK

Tegeltableau van de Brood- en Meelfabriek, 1876. Dit fraaie stuk bevindt zich binnen in de hal en is helaas niet openbaar te bezichtigen.

Lees verder...

1011

Gebouw Zegelwaarden

De figuren in de gevel aan de Bakenessergracht vertonen een gelijkenis met een set 17e eeuwse houtsneden die in het bezit zijn van het museum Enschede

Lees verder...

1422

CHRISTELIJKE SCHOOL 1903

Gevelsteen voor het schoolgebouw en dienstwoningen van de Vereniging tot Stichting van Scholen met den Bijbel, gebouwd in 1903 door architect J. van der Steur.

1421

DE PASSER EN DE VALK

De Passer en de Valk was één van Haarlems bekendste bierbrouwerijen. De originele gevelsteen is geheel vergaan. In 2007 is een volwaardige replica geplaatst.

Lees verder...

1017

Vereeniging Sint BAVO

Gevelsteen van Woningbouwvereniging Sint BAVO, gesticht in 1921

Lees verder...

1423

Hofje van Loo

Het Hofje van Loo is in 1489 opgericht. Oorspronkelijk Dertien huisjes rond een centrale tuin, beheerd door de Gasthuismeesters van het St Elisaberth Gasthuis.

Lees verder...

1018

De Barrevoeter

Monniksfiguur: een Barrevoeter. Ga in de orde der Barrevoeters, dan hebt gij geene kousen noodig

Lees verder...

1019

De Vergulde Brasem

De afbeelding uit 1640 is mogelijk een uiting uit het gildetijdperk, of een verwijzing naar een voormalige eigenaar: Albert Braesman.

Lees verder...

1007

Gered van de sloop

Oorspronkelijke steen uit 1935 die uit de gesloopte voormalige bebouwing bewaard is gebleven en in 2002 in de nieuwbouw herplaatst.

Lees verder...

1424

IN ALLES GETROUW

Vervaardigd door de beeldhouwer J.H. van Borssum Buisman, ter herinnering aan de relatie met het oude begrafenisbos 'De vrijwillige Liefdebeurs'.

Lees verder...

1021

1906-2006

Een honderdjarig jubileum in 2006 met de verbeelding van een penseel, een kroontjespen en een potlood, refererend aan het beroep van Berckheyde.

Lees verder...

1022

St. Bavo 1921

Gevelsteen Woningbouwstichting Sint Bavo 1921

Lees verder...

1581

Bijwagenstraat

Aan de motorwagen kon een bijwagen of aanhangrijtuig worden gehangen. Deze waren niet gemotoriseerd en konden bijvoorbeeld de tram verlengen om meer passagiers bij (seizoens)drukte te vervoeren. 

Lees verder...

1580

BlauweTramstraat

Deze Blauwe Tram is de verzamelnaam voor de trams die tussen 1881 en 1961 in het gebied tussen o.m. Scheveningen, Haarlem, Zandvoort, Purmerend en Volendam reden. De trams hadden vanaf 1924 een donkerblauwe kleur. 

Lees verder...

1023

Ned. Ver. van Huisvrouwen

Gevelsteen in 1968 geplaatst door de 'Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen afdeling Haarlem en omstreken'

Lees verder...

1582

Bolramerstraat

De naam verwijst naar de Bolramer, een streekbus die werd gebouwd tussen 1956 en 1967.

Lees verder...

1626

Boogstraat

Net als de nabij gelegen Pijlslaan is deze straat vernoemd naar de boog waarmee de pijl wordt afgeschoten. 

1024

Zon, maan en sterren

Bewoner/eigenaar heeft deze steen ontworpen en gehakt een verbeelding van de familienaam Steets ( ook wel vroeger Steeds geschreven).

1425

BRIJNINGSHOFJE

Het Bruiningshofje is een hofje met vijf huisjes uit 1610. In 1936 is het gerestaureerd en voorzien van een gevelsteen met de naam van stichter Jan Bruininck.

Lees verder...

1025

INDEN ROSBAER

Een Rosbaer is een draagkoets die door twee rossen wordt voortbewogen. Dit vervoermiddel diende om voorname personen -in dit geval een dame- te vervoeren.

Lees verder...

1026

Het Bruine Peert

Afbeelding van een hollend paard, dat circa 1609 ter vervanging van het oorspronkelijke INT BRUINE PEERT is geplaatst door de toenmalige eigenaar, paardeslager.

Lees verder...

1027

De Hoop

Een nogal wulpse voorstelling van de Hoop, een van de Christelijke deugden.

Lees verder...

1028

Wapen

Wapen met zespuntige ster en 2 franse lelies

1426

ANNO 1664

Twee jaarstenen met ANNO en 1664 en in het midden tussen deze twee stenen nog een acanthus rozet (waarin een uithangbord geplaatst zou kunnen worden

1591

Mural

Grote muurschilderingen op de muur van het Liander verdeelstation, in 2009 mede door de buurtbewoners aangebracjht.

Lees verder...

1427

Wevershuisje

Het enige overgebleven (wol)wevershuisje in de Breestraat uit 1670

Lees verder...

1029

Simson

Afbeelding van Simson in gevecht met de leeuw.

Lees verder...

1030

De Gecroonde Hamer

'ln den Gecroonde hamer' is genoemd naar een smederij die in dit huis in de I7de eeuw werd gedreven door smid Gillis Pieterszoon van Tongeren (of Tongerlo)

Lees verder...

1031

Druivenplukkers

Twee naar links gaande mannen die een enorme druiventros dragen, de tekst met jaartal 1867

Lees verder...

1032

Balkons

Gevel/balkon reliëfs.

1588

Brockwaystraat

De eerste bussen die in 1926 in de regio Haarlem reden waren Brockway-bussen. Deze bussen waren een succes en verdrongen langzaam maar zeker de tramlijne

Lees verder...

1033

WONINGSTICHTING PATRIMONIUM

Naamsteen met de naam van woningcorporatie Patrimomium, stichter van het woningenblok.

1428

DE UITKIJK

geen info

1429

KLEYNTJE

geen info

1431

De Amsterdamse Poort

Gevelsteen in een voormalig pakhuis uit 1660 met schematische afbeelding van de Amsterdamse poort. Eronder het Open Monumentendag symbool.

Lees verder...

1430

ANNO 1894

Bewaarschool der Nederlands Hervormde Gemeente, anno 1894.

1583

Ceintuurbaan

De Ceintuurbaan was een rondje Haarlem, een ringlijn van 5,3 kilometer die in beide richtingen werd gereden. Gestart in 1899 als de Eerste Nederlandsche Electrische Tram-Maatschappij – de ENET. 

Lees verder...

1432

zonder titel

Rechthoekige kunstvormige gevelsteen

1034

Honk

Voorstelling van een honkvast op zijn nest zittende vogel. De villa (Honk) is in 1914 ontworpen door de bekende architect J.B. van Loghem (1881-1940)

Lees verder...

1035

Eigen Haard

Rechthoekige steen met in het midden een ketel boven het open vuur geflankeerd door links een poes en rechts een hond. Boven de hond en kat een bladeren tak.

Lees verder...

1433

De Heilige Familie

Madonna (Maria) zittend op bankje en staand Jozef en Jezuskind dat bosje bloemen geeft

1434

zonder titel

Jugendstil motief in een recht hoek

1037

School voor voorbereidend onderwijs

De steen is (gemaakt) geplaatst in 1950 in de gevel van de voormalige schoenmakerij van de firma Uittenbogaard.

1038

Goldersgreen

Gevelsteen met zonnewijzer. Goldersgreen is de naam van het voorstadje van Londen waar de echtgenote van de opdrachtgever vandaan kwam.

Lees verder...

1039

RIO

Naamsteen

1040

Kraaienest

Gebakkentegels met een zwarte kraai op een oranje ondergrond, welke getrapt is in het metselwerk.

1041

De Craeyenburgh

Familiewapen van burgemeester van Haarlem v. Maarschalk: drie vissen. De naamgeving van het pand sluit aan bij de benaming van het vroegere Huis te Crayenest.

1584

Crossleystraat

De Crossleybus heeft een belangrijke rol gespeeld in de wederopbouw van het openbaar vervoer na de bevrijding in 1945

Lees verder...

1043

D APPELAAR

Gevelsteen D APPELAAR zat boven poort van de Nauwe Appelaarsteeg waar de naam vandaan komt is niet bekend.

1042

DAMSTEEG

De steen DAMSTEEG zat in de voormalige Damsteeg-poort, welke vermoedelijk moet zijn opgegeven voor de nieuwbouw van het Enschede complex.

1129

In Den Hertog van Brandenborgh

De gevelsteen is aangebracht in 1610 en herinnert aan een gebeurtenis uit 1602, toen Hertog Joachim Ernst van Brandenborgh een bezoek aan de stad bracht.

Lees verder...

1046

Palm en Lammens

Het huis Palm en Lammens staat in oude opdrachtsbrieven vermeld als Het huis van ouds genaamd Emaus naar Pieter Gijsbertsz. Emaus was de eigenaar rond 1650.

Lees verder...

1047

De Waag

Het Haarlemse wapen, gehouden door twee saterachtige figuren.

Lees verder...

1036

De Schoenmaker

In een uitgehouwen cartouche wordt het ambacht van een schoenmaker uitgevoerd.

1592

Mural Parkeergarage de Kamp

Muurschildering uit 2018 van het Nederlandse kunstenaarsduo TelmoMiel.

Lees verder...

1048

Haarlemmerolie

In dit pand was oorspronkelijk de fabriek voor Haarlemmerolie van Waaning Tilly gevestigd.

Lees verder...

1051

Molen Hoek

Een molen in een steen met een bovenkant die in een punt loopt en de tekst onder in de steen MOLEN HOEK

1054

Sint Fransiscus van Assisi

Sint Franciscus preekt voor de bloemen

Lees verder...

1435

BIJHOUT

Rechthoekige steen met holle hoeken, in het veld staan drie tulpen verdiept afgebeeld.

1504

Vis

Geveldecoratie van een vlinder, in mozaiek uitgebeeld

1053

De Vos en de Ekster

Verbeelding van een oud Fries verhaaltje over een sluwe vos die misleid wordt door een ekster.

Lees verder...

1436

SINT JACOBS GODSHUIS

De contouren van Haarlem waardoor het Spaarne loopt en het Logo van het college van regenten van het Sint Jacobs Godshuis.

1055

Onder Dak

Steen ter nagedachtenis aan de stichting van de woningen in 1022 door Woningcorporatie 'Onder dak'

1056

Brandweer

Versiering aan het Pand van de Vrijwillige Brandweer Schalwijk

1057

Doopsgezinde Kerk

Het Doopsgezinde kerkcomplex in het centrum van Haarlem bevindt zich tussen Grote Houtstraat, Peuzelaarsteeg en Frankestraat.

1058

De Lijnwaadpakkerij

Aangebracht door textielbedrijf Snep. De steen laat het interieur zien van een Lijnwaadpakkerij, ofwel een linnenpakkerij.

Lees verder...

1059

Tadorna

Tadorna is in het Nederlands vertaald: Bergeend. Desteen is in augustus 1950 aangebracht na oplevering van de woning.

1060

de Molen Het Fortuin

In 1874 kochten de gebroeders Willem en Cornelis Bremer de molen Het Fortuin om een houtzagerij te beginnen.

1438

VOORTUITGANG 192

23 arbeiderswoningen in 1920 gebouwd door de sociaaldemocratische woningcooperatie Vooruitgang.

Lees verder...

1061

Mons Aurea School

In 1958 legde de deken van Haarlem, W.N. Zijlstra, de eerste steen voor deze school: (destijds) de rooms-katholieke industrie- en huishoudschool Mons Aurea.

Lees verder...

1439

Voormalig Luthers Weeshuis

Gezin, molen en een paard van gebakken klei

Lees verder...

1062

De Oude Cloveniers Doelen

Deze poort is door Lieven de Key in 1612 gebouwd om de achterliggende Doelen (schietbaan) af te kunnen sluiten.

Lees verder...

1556

Het Dromerige Lezertje

Beeldje op de binnenplaats van de bibliotheek

Lees verder...

1063

Krukken

De kleinste gevelsteen van Haarlem. De twee afgebeelde krukken verwijzen naar de oorspronkelijke functie van het gebouw erachter, het toenmalige Oude Mannenhuis

Lees verder...

1065

De Ster

Verbeelding van de Joodse Davidster. Rond 1638 was Jan Davidts eigenaar van het pand. Zijn bedrijfje droeg de naam DE STER.

Lees verder...

1066

De Zwarte Hond

Steen geflankeerd door twee leeuwenkoppen. Deze bevinden zich met het jaartal 1609 nog in de gevel. Vroegste vermelding 1681.

Lees verder...

1067

Zaaier

Afbeelding van een zaaiende man boven de ingang van het voormalige schoolgebouw. Vermoedelijk een metafoor voor het zaaien van kennis.

Lees verder...

1068

De Blaeuwe Fonteijntgen

De gevelsteen is eigenlijk afkomstig van Nieuwe Groenmarkt 4, waar De Blaeuwe Fonteijntgen in 1592 de huisnaam was. In 1899 is de steen naar GOG 121 verplaatst.

Lees verder...

1442

ANNO 1564

Het is op deze plaats dat Johannes Noppen in 1564 met een brouwerij voor bier en bierazijn begon.

Lees verder...

1618

Het Huys daer Daphne uythangt

Mogelijke verwijzing naar de nimf Daphne

Lees verder...

1571

’t Vergulde Ossenhoofd

Opvallende Kroonlijst uit de 18e eeuw.

Lees verder...

1441

St. Pieter

Masker/hoofd van Sint Pieter

1443

SPAARBANK

Rechthoekige steen waarop twee vrouw figuren gebukt aan het plukken zijn

Lees verder...

1619

Jan Monnikendam

Feestartikelenwinkel Jan Monnikendam, sinds 1901

Lees verder...

1069

Palazzo

Een teksttableau dat een verwijzing is naar de Italiaanse paleizen.

1444

Wapenborden

Rechthoekig Wapenborden, gered bij de sloop van de Raaks bebouwing. In 2013 geplaatst in de muur van het voormalige Gymnastiekgebouw

Lees verder...

1107

GERRIT VAN DIJK

Gerrit van Dijk dansend met zijn vrouw, voorgesteld als Betty Boop. Van Dijk is een zeer bekende Nederlandse filmer en createur van de Nederlandse animatie.

Lees verder...

1575

Reliefs

Betonnen Gevelreliefs in Portiekwoningen uit 1957 van de Haarlemse architect Brakel, met verschillende voorstellingen.

1450

Gedenksteen

Herinnering aan het 40-jarig bestaan van de Aannemersopleiding in Haarlem

1590

De Gaper van drogisterij van der Pigge

Gaper 'de Moor', boven de entree van de vermaarde Haarlemse drogisterij A.J. van der Pigge.

Lees verder...

1072

ANNO 1696

Twee rijk bewerkte cartouche met rolwerk en bloemmotieven. De eerste met ANNO en de tweede met 1696

Lees verder...

1049

DIT· IS·DE·GOVT SMITS CAMER

Dit is de Goutsmitscamer is een afbeelding van een goudsmidsbeker, het attribuut van St. Eloy, schutspatroon van het goudsmitsgilde..

Lees verder...

1073

Wapen van Schotland

HET WAPEN VAN SCHOTLAND is misschien een handelssymbool . In het pand werd ooit gehandeld in Schotse wol die in Haarlem werd gebleekt en geverfd.

Lees verder...

1074

DE SON

Gevelsteen uit circa 1681 met een afbeelding van een oud Romeins zonnesymbool, de zogenoemde Helianthus. Op de onderrand de tekst DE SON BIQVAEM YS MYNEN NAEM.

Lees verder...

1076

St. Elisabeth's Gasthuis Poort

Poort met verschillende afbeeldingen die betrekking hebben op het Sint Elisabeth Gasthuis. Onder ander ziekenvervoer.

Lees verder...

1617

Egelantierstuin - Zanderinstituut.

Verwijzing naar het Zander Instituut, gestart in 1899

Lees verder...

1275

Niet bekend

Hoofd als sluitsteen

1150

Pauwpoortje

Het Pauwpoortje is tot stand gekomen toen Johan Pauw, de eigenaar van huis 'De Hooijwagen' in de Warmoesstraat,  de steeg ging verlengen tot aan zijn huis.

1445

Het Gouden Hert

Familiewapenvan Paules Vermeulen, schepen en burgemeester van Haarlem. Tijdens een verbouwing in 1925 is de steen spoorloos.

1463

Gaper

Gaper van 'Drogerijen- en chemicaliënhandel D. Veen & Co' uit 1812, tegenwoordig bewaard in het Nationaal Farmaceutisch Museum

1446

HANDEL en NIJVERHEID

Winkelwoonhuis met magazijn uit 1890. De reliëfs symboliseren de handel en de nijverheid.

1277

de Witte Bock

Huisnaam van het v..m. pand op deze locatie uit 1608. Bokken werden vaker gebruikt als huisnaam door looijers en herbergiers.

Lees verder...

1274

De Pandpoort

Vanaf 1490 was dit de ingang van het Dominicaner klooster, ook wel Jacobijnenklooster genoemd.

Lees verder...

1278

Willem Bilderdijk

In 1885 geplaatste gedenksteen van Willem Bilderdijk, Nederlands beroemdste dichter van de 19de eeuw

Lees verder...

1279

t Gulden Hartshooft

Ook wel 'Het Wapen van Aecken' genoemd. Een gevelsteen met een bijzondere geschiedenis.

Lees verder...

1280

Brinkmann

Veel bijzondere geveltekens. Het cafe-restaurant is hier in 1881 gevestigd door de broers Heinrich en Joseph Otto Brinkmann

1281

In De Blije Druk

In deze drukkerij van Vincent Casteleyn is de Oprechte Haarlemse Courant ontstaan (1656)

Lees verder...

1451

De Hoofdwacht

Gedenksteen in het oudste stenen gebouw van Haarlem. Het pand heeft een lange geschiedenis

1109

Jacobsschelp Sint Jacobs Godshuis

Godshuis van het St. Jacobs gilde dat diende voor de opvang van pelgrims die Haarlem passeerde op hun reis naar Compostella.

Lees verder...

1110

De Bakkerij

De oorspronkelijke woning fungeerde in 1611 als bakkerij. Twee gevelstenen verbeelden de bakker, zijn vrouw en de knecht terwijl ze het ambacht uitvoeren.

Lees verder...

1593

Rosehaghe

Gevelsteen uit 1922 in het verenigingsgebouw van Rosehaghe, een woningbouwcomplex naar ontwerp van architekt van Lochem.

Lees verder...

1527

Stripmuurschildering

Muurschildering van Thé Tjong-Khing op de liftschacht van de Raaks parkeergarage

Lees verder...

1568

Het Scheepje

Gevelsteen van voormalige Bierbrouwerij Het Scheepje, 1690

Lees verder...

1289

De Korendrager

Samen met 'Het Scheepje' gevelstenen uit begin 17e eeuw

Lees verder...

1286

Inden Iserman

Geharnast figuur als symbool voor het smids ambacht

Lees verder...

1537

VOLHARDING

Sluitsteen waar vermoedelijk, onder de stuclaag, een scheepje was uitgehakt

Lees verder...

1572

Het Paardentableau

Steen in basreliëf uit 1911 voor de Amsterdamse Rijtuig Maatschappij

Lees verder...

1291

Elk Zijn Eigen Boekerij

Gedenksteen voor een boekhandel in de 20e eeuw die in de oorlogsjaren (WOII) een belangrijk onderduikadres is geweest.

Lees verder...

1276

Eigen Woning 1924

Gevelsteen ter ere van de stichting door de Woningbouwvereninging EIGEN WONING, 1924

1293

ALNETUM

Plaats in het elzenbos'. In 1892 gebouwd bij de Haarlemmerhout.

1294

DE VERGULDE ZALM

Tekststeen, geschilderde puibalk en uithangbord. De Zalm verwijst in 1635 naar een viswinkel.

Lees verder...

1452

De Erwtenzak

Tegeltableau met afbeelding van twee gesloopte panden op het Verwulft. Het rechter pand heette 'De Erwtenzak'. In 1806 was daar een grutterij gevestigd.

Lees verder...

1295

TOEBACK

Winkelpand met indertijd een functie Tabakszaak

Lees verder...

1453

ZOETE LIEVE VROUW V D BOSCH

Roomskatholieke afbeelding van Maria met Kind

1454

Nutsspaarbank 1926

Twee gevelstenen uit de v.m. Nutsspaarbank.

1528

Toegangspoort Jansklooster

Toegangspoort in de Janskerk van het voormalige Johannieter klooster dat in 1310 is gesticht

Lees verder...

1310

Janskerk

In de jaren 1628 werd het natuurstenen poortje aan de oostzijde van de kerk aangebracht, met verguldwerk en een protestantse tekst.

1311

HUIS ROODENBURCH

Gevelsteen uit 1610, geplaatst door eigenaar Dirck Hendricksz van Roodenburch.

Lees verder...

1312

BARBERA VROUWEN GASTHUIS

Toegangspoort met afbeelding van het interieur van het Barbera Vrouwen Gasthuis, 1624

Lees verder...

1314

De Schatter huizen

Drie gevelstenen met portretten, geflankeerd door de wapens van Haarlem, Amsterdam, Leiden, Den Haag, Holland en tenslotte het wapen van de familie Schatter.

Lees verder...

1317

Vrouwe Schatter

Drie gevelstenen met portretten, geflankeerd door de wapens van Haarlem, Amsterdam, Leiden, Den Haag, Holland en tenslotte het wapen van de familie Schatter.

Lees verder...

1318

Mansportret familie Schatter

Drie gevelstenen met portretten, geflankeerd door de wapens van Haarlem, Amsterdam, Leiden, Den Haag, Holland en tenslotte het wapen van de familie Schatter.

Lees verder...

1320

INDE TOELAST

In 1607 begon Hans Salomons hier een herberg en heeft hij deze steen laten plaatsen. Een toelast werd in herbergen gebruikt om bier en wijn op te slaan.

Lees verder...

1321

Zang & Vriendschap

Gevelsteen van de vereniging uit 1915

Lees verder...

1455

Tehuis voor Militairen

In 1903 gebouwd door de bekende architect J. London. Onderpui, Leeuwenmaskers, Reliëfstenen en een Kraagsteen

1322

HOFJE VAN STAATS

Verschillende geveltekens die de weldaden van de stichtersvan het hofje -de familie van Staats- verbeelden.

1325

Hofjes van Codde en Beresteyn

Gevelstenen, naamborden, gebeeldhouwde kopjes en sluitstenen. Voor hun behoud herplaatst op deze locatie

1326

Vissersscheepje op strand

Op alle erkers van het bouwblok 301 t/m 313 zijn decoratieve elementen aangebracht. Bij 303 en 305 in de vorm van tegeltableaux, de overige in reliëf-stucwerk.

1389

Rijdend stel met paard en wagen

Op alle erkers van het bouwblok 301 t/m 313 zijn decoratieve elementen aangebracht. Bij 303 en 305 in de vorm van tegeltableaux, de overige in reliëf-stucwerk.

1327

Rijdend stel met paard en wagen

Het tegeltableaux van nummer 305 -een jong bruidspaar, rijdend met paard en wagen naar een schilderij van Otto Eerelman- is in 2017 hersteld door de eigenaar.

1328

Twee zwemmende zwanen

Op alle erkers van het bouwblok 301 t/m 313 zijn decoratieve elementen aangebracht. Bij 303 en 305 in de vorm van tegeltableaux, de overige in reliëf-stucwerk.

1329

Twee pauwen

Op alle erkers van het bouwblok 301 t/m 313 zijn decoratieve elementen aangebracht. Bij 303 en 305 in de vorm van tegeltableaux, de overige in reliëf-stucwerk.

1330

Herdersjongen met fluit

Op alle erkers van het bouwblok 301 t/m 313 zijn decoratieve elementen aangebracht. Bij 303 en 305 in de vorm van tegeltableaux, de overige in reliëf-stucwerk.

1331

Twee herten onder boom

Op alle erkers van het bouwblok 301 t/m 313 zijn decoratieve elementen aangebracht. Bij 303 en 305 in de vorm van tegeltableaux, de overige in reliëf-stucwerk.

1332

de NAR

Gebakken tegel uit circa 1930

1456

Klavervier

Uitgehouwen Klavervier motief

1333

MIRASOLE

In terracotta uitgevoerde siersteen met vogelmotief. Architect J.B. van Lochem paste vaker een karakteristiek detail toe in zijn ontwerpen.

1457

zonder titel

Gebakken tegel met sierlijk ontwerp. Architect J.B. van Lochem paste vaker een karakteristiek detail toe in zijn ontwerpen.

1458

zonder titel

In midden strook een poes er boven gescheiden door balkje een wapenschild

1336

JONK

In hardsteen gegraveerde Chinese Jonk (referentie naar de familienaam van de eigenaar) die door de Vuurtoren altijd weet waar hij moet zijn.

1337

’T GELE OOG

T GELE OOG verwijst naar de 'yellow eyed penguin' die leeft op de zuidoost kust van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland.

Lees verder...

1557

Reliëf De Scheepmaker

Reliëf in het nieuwe appartementencomplex De Scheepmaker, dat verwijst naar het historische functie van deze buurt.

Lees verder...

1459

HIER WOONDE PIETER LANGENDIJK

Herinnering aan Pieter Langendijk, bekende toneelschrijver, dichter en tekenaar.

Lees verder...

1460

Orimur Morimur

Zonnewijzer met tekst in de Oud Katholieke Kerk van de H.H. Anna en Maria uit 1938.

Lees verder...

1340

Wijn GEZELLIG en GEZOND

Muurschildering: een oude reclame uiting

Lees verder...

1283

De Zijlpoort

Herinnering aan de Zijlpoort uit 1824

Lees verder...

1341

D’ Jonge Wolf

Familiewapen (familiesteen) uit 1692

Lees verder...

1461

Oude Weeshuis Der Doopsgezinden

Weeshuis aan het Klein Heiligland uit de 18e eeuw.

1290

Wapen van Holland

Gevelsteen met het Wapen van Holland, in 2017 geplaatst in de achtermuur van het Frans Hals Museum.

Lees verder...

1342

Frans Hals muur

Diverse 'zwerf'gevelstenen die tijdelijk in de buitenmuur van het Frans Hals Museum geplaatst zijn, ter behoud en om ze aan het publiek te tonen.

1611

De Theebus

Aandenken aan de kruidenierswinkel uit 1926

Lees verder...

1449

Wapen van Elisabeth van Thüringen

De gevelsteen draagt de 3 kronen uit het wapen van Elisabeth van Thüringen

Lees verder...

1345

DE PELLICAEN - TROV MOET BLYCKE

Spreuk van een in 1503 opgerichte rederijkerskamer.

Lees verder...

1462

Diverse stenen

In 1887 herplaatste geveltekens uit gesloopte panden in de Smedestraat

1346

De Prieel-iep.

Afbeelding op een binnenplaats van een Umus Camperdownii of te wel een Prieel-iep.

1347

VARKENSSLACHTER A.M.C. BRÃœHL

In 1898 liet M.G. Brühl hier een nieuw winkelwoonhuis bouwen. Nog lange tijd is het pand als slagerij in gebruik geweest.

1348

Gasthuispoort

Sluitsteen uit 1578 in de Gasthuispoort, de toegang naar de Eglantiertuinen.

Lees verder...

1287

Weeshuis der Doopsgezinden

Naamsteen van het weeshuis uit 1874

Lees verder...

1351

‘t HOEKJE

Jaarsteen uit 1929

1564

HIER WOONDE JACOBUS VAN LOOY

Herinnering aan de beroemde schilder en schrijver van Looij.

Lees verder...

1448

Heilig Hart Kerk

Gevelsteen & kerkbeelden van de Heilig Hart Kerk.

1352

zonder titel

Gevelsteen uit 1910 met het wapen van Amsterdam, een verwijzing naar de vroegere tramverbinding door de Kleverparkbuurt vanaf Amsterdam CS naar Bloemendaal.

1353

zonder titel

Gevelsteen uit 1910 met het wapen van Haarlem, een verwijzing naar de vroegere tramverbinding door de Kleverparkbuurt vanaf Amsterdam CS naar Bloemendaal.

1627

De Wagenpoort

Poort naar binnenplein met diverse fraaie elementen

Lees verder...

1355

De Hooiwagen

Twee paarden trekken een hoog met hooi beladen boerenwagen. Herkomst is niet helemaal zeker. In 2005 is de steen in kleur hersteld.

Lees verder...

1356

GODE DE EER!

Gedenksteen uit 1893 van (toen) 150 Jaar Lettergieterij Enschede

Lees verder...

1621

250 jaar Johan Enschede

Herdenking uit 1953 aan 250 jaar Enschede

Lees verder...

1622

Hier werd geboren Nicolaas Beets

Plaquette op het geboortehuis van Nicolaas Beets, geboren 13 sept. 1814

Lees verder...

1594

Het Huis van Schagen

Ornamenten van de poort van het Huis van Schagen, in 1541 eigendom van Johan van Beieren van Schagen.

Lees verder...

1362

De Vrijwillige Liefde beurs

Naam van de Levensverzekering Maatschappij De Onderlinge van 1719

Lees verder...

1366

Haag 5

Afbeelding uit 1920 van beurtvaartschip de Haag 5, een hommage van de eigenaar van het pand aan het ondernemerschap van zijn grootvaders.

Lees verder...

1368

De twee gezichten

Beeldtenis van het wapen van Haarlem en het wapen van Voorschoten, een verbeeldenis van de herkomst van de eigenaren.

Lees verder...

1595

Ridder

Moderne muurschildering van een ridder in volle wapenrusting, op de hoek van de Ridderstraat.

Lees verder...

1596

Sydney Waerts

Mural van Sydney Waerts uit 2018

Lees verder...

1612

Apotheek

Diverse ornamenten ter nagedachtenis aan de schepping van deze indrukwerkkende trapgevel uit 1932

Lees verder...

1380

In den Moscoviter

Verwijzing naar Isaak Abrahamsz Massa, een van de grondleggers van de Hollandse handel op Moscovie, zoals het tegenwoordige Moskou toen heette.

Lees verder...

1384

Hofje Guurtje de Waal

Hofje, in 1616 gesticht door Guertie Jansdr. de Wael met wapensteen van de familie de Wael.

Lees verder...

1387

De Dodendans

Steen daterend uit de 17e eeuw met een verbeelding die uniek is in Nederland nl. de Dodendans (!). In 2004 in de nieuwbouw geplaatst.

Lees verder...

1558

Jan Nieuwenhuijzen

In 1784 oprichter van “Maatschappij tot het Nut van ’t Algemeen”, kortweg ‘t NUT.

Lees verder...

1391

In den Groenen Tuin

Poortje naar het gelijknamige hofje “In den Groene Tuin”, gesticht in 1616 met het geld uit de nalatenschap van Catarina Jansdochter Amen.

Lees verder...

1529

de Eerste Nederlandsche Electrische Tram

Gevelsteen anno 2019 in de nieuwe woonwijk de Remise. De ENET is de Eerste Nederlandsche Electrische Tram, opgericht in 1899

Lees verder...

1585

Leidsevaart

De trekvaart Haarlem – Leiden was vanaf 1657 voor de trekschuiten een belangrijke route door de bollenstreek.

Lees verder...

1586

Leylandstraat

De Leyland autobus werd als standaardstreekbus ontwikkeld. De bus was een succes en werd tot 1988 gebouwd. 

Lees verder...

1399

Magdalenahof-De Poort

Gevelsteen boven de poort van het voormalig Magdalenaklooster, later een militair Garnizoenshospitaal

Lees verder...

1566

Met Consent

Gevelsteenuit circa 1727 in het voormalig Huis met de Korenzolders, het laatste overblijfsel van het middeleeuwse Maria Magdalenaklooster. In 2003 dankzij de SGVH geplaatst in het gebouw aan de Kinderhuisvest, dat zich bevindt op de plaats waar het Huis heeft gestaan.

Lees verder...

1598

Droste

Reclameuiting van de voormalige Drostefabriek uit circa 1900.

Lees verder...

1401

De Coöperatieve Broodfabriek

Verbeeldingen gedateerd 1927 van de toenmalige Cooperateve brood- en banketfabriek.

Lees verder...

1111

BANDA WETU

De eigenaren hebben elkaar ontmoet in Afrika en zijn in 2008 getrouwd. BANDA WETU betekent in het Swahili Onze Hut.

1599

De Olifant

Gevelsteen uit 2018 ter nadachtenis aan het nabijgelegen pand de Olifant aan de Zijlweg.

Lees verder...

1402

Rooten Witsenburch

Verwijzing naar de voormalige Kraaienhorstertoren, of hofstede De Witsenborgh.

Lees verder...

1403

De Heilige Servatius

Gevelbeeld van Sint Servatius, beheerder van de hemelpoort in opdracht van Petrus

Lees verder...

1404

De Bel

Gevelsteen “De Bel”, ingemetseld in de gevel van het voormalige literair café en later restaurant De Ark

Lees verder...

1597

Sydney Waerts

Mural van Sydney Waerts uit 2020

Lees verder...

1411

Het Anker bij de Kat

Verbeelding van het einde van zeevarend leven

Lees verder...

1559

Zes slangen als cirkels

Een bovenlicht met drie cirkels van zes slangen die in hun eigen staart bijten (staarteters)

Lees verder...

1412

De Haan

Gevelsteen van Molen de Haan uit de tweede helft van de 17e eeuw

Lees verder...

1414

De Spijkermand

Gevelsteen van een voormalige Ijzerwarenwinkel, anno 1695

Lees verder...

1415

De Kat

Gevelsteen uit 1591, een van de oudste van Haarlem.

Lees verder...

1623

Henk Vijn

Ter herdenking aan de inspanningen van Henk Vijn voor de herbouw van Molen Adriaan

Lees verder...

1417

Molen de Adriaan

Gedenksteen van de Molen De Adriaan 1778-1999

Lees verder...

1418

JEUGDZORG BOUWT

Gedenksteen van de herbouw van Zuidam naar ontwerp van Joost Swarte

Lees verder...

1508

ZOAR- Ik doe het toch

Steen van een ziekenhuisje uit 1880 voor epileptische vrouwen. Gen. 13:10 beschrijft de geschiedenis van ZOAR, een stadje aan de Dode Zee.

Lees verder...

1113

NOOIT GEDACHT

Tegel met bijbelse voorstelling links van de voordeur. Onder de daklijst de naamsteen 'NOOIT GEDACHT'

1600

Matter

Murals van Sydney Waerts

Lees verder...

1114

VERWERS HOFJE

Steen met een bejaard echtpaar en de tekst VERWERSHOFJE 1593 - 1935.

1578

Woonwijk de Remise

Tien moderne gevelstenen in de nieuwe woonwijk de Remise met thema's van de voormalige tramremise

Lees verder...

1121

Bijwagenstraat

Aan de motorwagen kon een bijwagen of aanhangrijtuig worden gehangen. Deze waren niet gemotoriseerd en konden bijvoorbeeld de tram verlengen om meer passagiers bij (seizoens)drukte te vervoeren. 

Lees verder...

1122

BlauweTramstraat

Deze Blauwe Tram is de verzamelnaam voor de trams die tussen 1881 en 1961 in het gebied tussen o.m. Scheveningen, Haarlem, Zandvoort, Purmerend en Volendam reden. De trams hadden vanaf 1924 een donkerblauwe kleur. 

Lees verder...

1123

Bolramerstraat

De naam verwijst naar de Bolramer, een streekbus die werd gebouwd tussen 1956 en 1967.

Lees verder...

1124

Boogstraat

Net als de nabij gelegen Pijlslaan is deze straat vernoemd naar de boog waarmee de pijl wordt afgeschoten. 

Lees verder...

1573

Brockwaystraat

De eerste bussen die in 1926 in de regio Haarlem reden waren Brockway-bussen. Deze bussen waren een succes en verdrongen langzaam maar zeker de tramlijne

Lees verder...

1126

Ceintuurbaan

De Centuurbaan was een rondje Haarlem, een ringlijn van 5,3 kilometer die in beide richtingen werd gereden. Gestart in 1899 als de Eerste Nederlandsche Electrische Tram-Maatschappij – de ENET. 

Lees verder...

1127

Crossleystraat

De Crossleybus heeft een belangrijke rol gespeeld in de wederopbouw van het openbaar vervoer na de bevrijding in 1945

Lees verder...

1147

Leidsevaart

De trekvaart Haarlem – Leiden was vanaf 1657 voor de trekschuiten een belangrijke route door de bollenstreek.

Lees verder...

1576

Leylandstraat

De Leyland autobus werd als standaardstreekbus ontwikkeld. De bus was een succes en werd tot 1988 gebouwd. 

Lees verder...

1151

Remiseplantsoen

De aan de Leidsevaart gelegen remise was in 1899 voor de Blauwe Tram en werd in 1904 fors uitgebreid. Na de opheffing van de tram werd het in gebruik genomen als busgarage van de NZH.

Lees verder...

1587

Remiseplantsoen

De aan de Leidsevaart gelegen remise was in 1899 voor de Blauwe Tram en werd in 1904 fors uitgebreid. Na de opheffing van de tram werd het in gebruik genomen als busgarage van de NZH.

1601

Sydney Waerts

Murals van Sydney Waerts

Lees verder...

1148

Geloof, Hoop en Liefde

Geloof, Hoop en Liefde zijn bekende bijbelse thema's. Na lange omzwervingen zijn de stenen in 2017 weer bij elkaar gekomenen.

Lees verder...

1602

Raadhuis Schoten

Ornament en gevelsteen in het voormalig Raadhuis van Schoten.

Lees verder...

1152

Vischhandel

Vishandel van Jan van der Laan, 1811

Lees verder...

1153

Tortelduiven

Gevelsteen uit 1914 van v.m. woningcorporatie 'Ons Doel'

Lees verder...

1154

De Romolen

Verbeelding van Wipwatermolen de Ro(de) molen

Lees verder...

1156

Vier jaargetijden

Gevelstenen in diverse woningen uit begin 20e eeuw van woningbouwvereniging Patrimonium.

Lees verder...

1560

De Nederlanden van 1845

Gevelreclame van “De Nederlanden van 1845” op de achterkant van het pand, te zien vanaf het station, spoor 3. In 2020 hersteld.

Lees verder...

1613

Dans-Schermschool

Herinnering aan de allereerste schermschool van Haarlem, 19e eeuw

Lees verder...

1161

Studium Hodie Cras Opus

Herinnering aan het Leerlingenproject Zuidam van M.J. Busker, 1998

Lees verder...

1604

t Zonnehuis

Gevelsteen in een landhuis, gebouwd door Han van Loghem

Lees verder...

1174

Pest- en Dolhuys 

Poortje van het voormalige Sint Jacobskapel anno 1319, later Het Leprooshuis, en nog later het Pest- en Dolhuys

Lees verder...

1605

Derde Volksbadhuis

Tegeltableau uit 1915 van het volksbadhuis aan de Schotersingel.

Lees verder...

1530

Fonteinkerk

Moderne gevelsteen uit 2020 ter herinnering aan het voormalige Frans Hals theater

Lees verder...

1204

Beroepsgevelsteen

Gevelsteen met symbolen uit het leven van de bewoner en zijn vrouw.

Lees verder...

1561

Specerijenhandel Geerlings

Fraai herstelde gevelreclame van een oude bedrijfsfunctie

Lees verder...

1197

De Beer en de Adder

Gebeeldhouwde afbeelding uit 1744 waarmee de naam van de eigenaar werd aangegeven

Lees verder...

1201

Sleepershoofd Uitspanning

Herstelde gevelreclame etablissement het Sleepershoofd uit de 19e eeuw.

Lees verder...

1203

Jonas en de Walvis

Drie fraai gerestaureerde gevelstenen uit 1630, voorstellende het bijbelverhaal van profeet Jonas

Lees verder...

1562

Haan en Hond

Haan en Hond, symbolen van de PEN-huisjes

Lees verder...

1206

De Drie Klaveren

Gevelsteen uit 1696 van bierbrouwerij De Drie Klaveren

Lees verder...

1207

Inde Vier Heemskinderen

Gevelsteen uit 1609 van herberg Inde Vier Heemskinderen uit 1554

Lees verder...

1208

Het Wapen van Gelderlandt

Gevelsteen uit 1612 van de toenmalige Brouwerij

Lees verder...

1563

Inde Drie Roggen Broden

Ironische stelling dat tijdens het beleg van Haarlem in 1573 de prijs van brood zo hoog was dat men voor drie roggebroden een huis kon kopen

Lees verder...

1196

Het Zeilend Schip

In hout gesneden reliëf boven de voordeur, met een voorstelling van een 17de eeuws zeilschip.

Lees verder...

1606

In de Witte Pelicaen

Gevelsteen uit 2008, bij de renovatie van het pand door de huidige bewoners aangebracht.

Lees verder...

1614

Renovatum MMXVII

Herinnering aan de restauratie van het 16e eeuwse pand

Lees verder...

1607

In den Swarten Hondt

Gedenksteen uit 1824 ter nagedachtenis aan de Zeeheld Jan de Lapper, zeekapitein onder Admiraal Tromp.

Lees verder...

1603

Algemeene Noord-Hollandse Maatschappij

Muurschildering en tegeltableau van het voormalige kantoor van de Algemeene

Lees verder...

1210

Monogram Omgekeerde V

Monogram uit 1850

Lees verder...

1211

‘T Claverblat

Icoon van voormalige Brouwerij uit 1696

Lees verder...

1531

Van Ouds De Drie Kemphaantjes

Gevelsteen van het logement en herberg de Drie Kemphaantjes uit de 18e eeuw

Lees verder...

1214

De Uil van Malle Babbe

Moderne gevelsteen met verwijzing naar een Hostel. De uil van Mallle Babbe als kok met muts. Bestek en een hotelbed

Lees verder...

1624

Gevelankers St Maartenshofje 1586

Gevelankers in de muur van het voormalig Brouwershof, herbouwd in 1586

Lees verder...

1224

Het Fortuyn

Gevelsteen uit circa 1628 met een voorstelling van Vrouwe Fortuna

Lees verder...

1227

D’Goudhaan

Mogelijke verwijzing naar het muzikale sprookje Le Coq d'or

Lees verder...

1228

Sint Ursula

Verwijzing naar het Ursulaklooster, circa 1451

Lees verder...

1625

Gevelankers Ursulaklooster 1608

Gevelankers in een huisje tegenover het voormalige Ursulaklooster

Lees verder...

1050

In de Kiekkast

Verwijzing van circa 1960 naar de voormalige eigenaar: fotograaf Dick Boer, medeoprichter van het fotoblad Focus.

1052

Zonnewijzer

Zonnewijzer in oorspronkelijk schoolgebouw, Boven entree, boven 2e verdieping

1230

Postkoets en stoomtrein

Verwijzing naar de stopplaats voor de postkoets aldaar, rond 1800

Lees verder...

1239

‘T Gekroond Oost en West Indies Worstvat

Geveltekens, verbeeldende de gerookte worst die voor lange reizen in stevige vaten werden bewaard

Lees verder...

1240

De Bomers

Gedenksteen uit 1921 verenigingsgebouw van wooncomplex Tuinwijk, een ontwerp van architect van Lochem.

Lees verder...

1615

Friese Vlag

Aandenken aan de functie van het pand als melkwinkel sinds 1928

Lees verder...

1500

Bakenesserkerk

Fraai hersteld glas in loodraam met onderschrift in de gevel van de Bakenesserkerk.

Lees verder...

1247

De Tijdmeter

De inmiddels verdwenen gevelornamenten, klokken, beelden en teksten van 'de Tijdmeter'.

1253

De Verloren Zoon

Een uit 1605 daterende gevelsteen. Op de afbeelding staat de verloren zoon als varkenshoeder, een bijbels verhaal

Lees verder...

1250

Dit stond hier in oude tijden

Afbeeldingen ter nadachtenis aan het toenmalige Karmelietenklooster.

Lees verder...

1251

De Broek

Symbool voor de familienaam van de huidige eigenaar: Van den Broek. 2003

Lees verder...

1254

ALS DE SCHOOL KON SPREKEN..

Herdenkingssteen van de deportatie in 1942 van 170 Haarlemse Joden

Lees verder...

1616

De Drukkerij

Gevelsteen uit de poort van de voormalige drukkerij Enschede

Lees verder...

1569

De Bakenesser Kamer

Hoofdingang van het Hofdje de Bakenesserkamer uit de 17e eeuw.

Lees verder...

1608

Remonstrantenhuis

Medaillon uit 1928 ter nagedachtenis van Paschier de Fijne (1588 – 1667), een van de eerste predikanten van de Remonstrantse Broederschap.

Lees verder...

1570

Gemeenteschool voor jongens

Timpaan van de voormalige Kennemerpoort met beeldhouwwerk, uit de 17e eeuw.

Lees verder...

1255

Raampoort en Lalla Rookh

Gevelsteen met de afbeelding van de vroeger op deze plek aanwezige Raam-poort met Doel-molen.

Lees verder...

1532

Ingang Luth. Hofje

Poort naar de tuin de oude kloosterhof van de Norbertijnen, de Sint Anthonie boomgaard

Lees verder...

1533

Laetitia

Gevelsteen van Laetitia, een Romeinse godin. Haar naam betekent vreugde

Lees verder...

1256

Gevelornamenten Lutherse Kerk

100 jaar oude ornamenten uit de vroegere Evangelisch-Lutherse Wees- en Oudeliedenhuis.

Lees verder...

1258

Frans Loenen Hofje

Het familiewapen van de stichter, een klimmende leeuw met afgehakt hoofd.

Lees verder...

1534

’t Coomans Hof 

Poort naar het hofje van het Nicolaas- of Coomansgilde, 1613

Lees verder...

1535

HAARLEM HOFJESSTAD

Tegeltableau uit 2018 ter viering van het 10-jarig bestaan van de stichting Haarlemse Hofjeskrant

Lees verder...

1538

‘t Ooievaarsnest

Gedachtenis aan het vluchthuis van de Norbertijnen

Lees verder...

1260

De Zwarte Pijnboomappel

Gevelsteen van Rieks Swarte uit 1985

Lees verder...

1262

Int Wapen van Maseick

Gevelsteen uit 1610, verbeelding van de herkomst van de Vlaamse eigenaar: Maaseik, met het stadswapen.

Lees verder...

1263

Eigen Hulp

Tegeltableau uit 1913, een verwijzing naar aldaar gevestigde Coöperatieve winkelvereniging Eigen Hulp, leverancier van bakkers- en kruidenierswaren.

Lees verder...

1264

De Gouden Leeuw

Verwijzing de naar vermaarde herberg De Gouden Leeuw uit 1658

Lees verder...

1265

Int Soet Nederlant

Verbeelding uit 1608 van de oorsprong, voortgang en toekomst van de Nederlandse Geest, of een aanduiding voor de kwaliteit van ons nationale gevoel in de 17de eeuw

Lees verder...

1553

Het werk van de waterstaat

Sculpturendie het werk van Provinciaal Waterstaat uitbeelden. Vanwege de verkoop van het gebouw pand zijn de beelden in 2013 opgenomen en opgeslagen.

1108

deze kan weg

1288

deze kan weg

Lees verder...